Etiket: Porsuk Çayı

Yaban (roman)

Yaban, Türk edebiyatında aydın-halk arasındaki uçurumu açık ve kaygıdan uzak şekilde ele alan nadir romanlardan biridir. Yaban, Yakup Kadri’nin zincir romanları içinde bir yerde düşünülebilir ama farklılığı bu zincir içinde ilk defa Anadolu’dan bir bakışı...

Yaban (kitap)

Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu`nun Milli Mücadele sırasında Orta Anadolu`da bir köyde geçen romanının adıdır. Yazar, kendini kurtarıcı olarak gören, halkı eğitmeyi görev edinmiş Türk aydını Ahmet Celal`in kafasında yarattığı hayalle, yaşanan gerçeğin ça...

Sakarya (nehir)

Sakarya Nehri Kızılırmak ve Fırat nehirlerinden sonra Türkiye'nin üçüncü en uzun, Kuzeybatı Anadolu'nun ise en büyük akarsuyudur. Uzunluğu 824 km olup, beslenme havzasının genişliği 58.160 km²dir.

Porsuk Barajı

Porsuk Barajı, Eskişehir`de, Porsuk Çayı üzerinde, sulama, taşkın kontrol, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacı ile 1966 - 1972 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Beton ağırlık tipi olan barajın gövde hacmi 224.000 m3, akarsu yatağından yüks...

Sakarya Nehri

Sakarya Nehri Kızılırmak ve Fırat Nehrinden sonra Türkiye'nin üçüncü en uzun, Kuzeybatı Anadolu’nun ise en büyük akarsuyudur. Uzunluğu 824 km olup, beslenme havzasının genişliği 53.800 km2 dir. Afyon’un kuzeydoğusundaki Bayat Yaylası’ndan doğar.

porsuk

PORSUK Sert kıllı, etçil, memeli hayvan. Avrupa'da ve Kuzey Asya'da yaşar.