Etiket: Post

Antik yunanda kadının statüsü

Kadın Antik Yunan'da ebedi küçük gibi görülmüştür; hiçbir yasal yetkisi yoktur. On beş yaşından itibaren babası tarafından evlendirilebilir.

Antik Yunanistan'da kadın

Kadın Antik Yunan`da ebedi küçük gibi görülmüştür; hiçbir yasal yetkisi yoktur. On beş yaşından itibaren babası tarafından evlendirilebilir. Asla bir mal edinemez. Eğitimi daha çok ev işleriyle ilgilidir.

Antik Yunan'da kadın

Şemsi Baba Dergahı

Şemsi Baba Dergahı İzmir`de Yağhaneler semtindedir. Dergahı, Hacı Bektaş Veli halifelerinden” Eğriboz İstefesi göçmenlerinden Feyzullah oğlu Yusuf Şemseddin Baba yaptırmıştır. Dergahın ilk postnişinidir. Dergah, kitabesine göre, 1865- 66 yılında yapılmışt...

Tarikat Kapısı

Tarîkat Kapısı, Alevî-Bektaşîliğin yol kuralları, ilkeleri, töreleri bu aşamada öğrenilir. Kısaca yola girilir.

Bjork

Müzik dünyasına Bjork adıyla giriş yapan Bjork Gudmundsdottir hayatının büyük bir kısmını sınıflandırılmış bir müzik türüne ait olmamak için deneysel ve sanatsal müzik çalışmaları yaparak geçirdi. Onu sadece çıkardığı solo albümleriyle tanıyanlar daha ön...

postnişin

Postnişin, tarikatlarda, dergahta posta oturan, yani o dergahın başında bulunan şeyhe verilen isimdir.