Etiket: Proton

Çekirdek kuvveti

Nötronun 1932 yılında Chadwick tarafından kesfinden sonra Heisenberg çekirdeğiniçinde proton ve nötronların bulunduğunu ve bunların bir nükleer kuvvetle birbirine bağlı olduğunu söyledi. Otuzlu yıllarda pek çok nükleer kütle Aston (˙Ingilizfizikçi Fr...

Birim Hücreler

Birim hücre bütün kafesin özelliklerini halen taşıyan kafesin bir alt bölümüdür. Özdeş hücreler istiflenerek kafesin tamamını oluşturalabilir. Yedi kristal yapıda gruplanmış 14

Katıhal fiziği

Yoğun haldeki maddelerin, elektriksel, magnetik, optik ve esneklik özelliklerini araştıran katı hal fiziği, öncelikli olarak kristallerle ilgilenir; bunun nedeni, bu maddelerin basit geometrik düzenlenişlerinin, kuvantum kuramının çok cisim-li sistemlere...

Neptünyum izotopları

Neptünyum (Np) kararlı izotoplara sahip değildir. Standart bir atom ağırlığı yoktur.

Hidrojen-4

Hidrojen-4 hidrojenin kararsız izotopudur. Çekirdeği bir proton ve üç nötrondan oluşmaktadır.

Helyum izotopları

Helyum (He)

Atom sayısı

Atom numarası: Bir atomda bulunan proton sayısı, elementi tanımlar ve atom numarası olarak adlandırılır. Atomda bulunan proton sayısı aynı zamanda, elementin kimyasal karakteri hakkında da bilgi verir.

Antiparçacıklar

Antiparçacıklar her parçacıkta vardır (aynı kütle ve spine sahip fakat zıt yüklü).

Uranyum-238

Uranyum-238, ``(kim. simge <sup>238</sup>U veya U-238)``, 92 proton ve 142 nötronu ile doğada en sık rastlanan ``(tümü içindeki oranı %99.284)`` Uranyum izotopudur. <sup>238</sup>U`in yarılanma zamanı (yarı ömrü) 4.46 í— 10<sup&...

Uranyum-235

Uranyum-235, ``(kim. simge <sup>235</sup>U)``, 1935 yılında ABD`li nükleer fizikçi Arthur Jeffrey Dempster tarafından keşfedilen, 92 proton ve 143 nötronlu bir Uranyum izotopudur. Bu izotopu bir başka radyoaktif Uranyum izotopu olan <sup&gt...

Toryum-231

Toryum-231, ``(kim. simge <sup>231</sup>Th)``, Uranyum-235`in radyoaktif bozunumundan oluşan 90 proton ve 141 nötronlu bir Toryum izotopudur. Yarılanma zamanı (yarı ömrü) 25.5 saat olan <sup>231</sup>Th, beta ışıması yaparak Protak...

Thomson Atom Modeli

Değişik gazlarda yapmış olduğu deneylerle her atomun elektron yükünün kütlesine oranını hesaplayarak elekronu keşfetmiştir. Elektron veren atomun artı (+, pozitif) yüklü olaracağını ispatlamış, atom içerisinde proton ve elektronun homojen olarak dağıldığı...

Tevatron

Tevatron, ABD`de Chicago şehrinin doğusundaki fermilab (Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboraturarı) da bulunan dairesel bir parçacık hızlandırıcı sıdır. Kendisine 150 GeV olarak yollanan proton ve antiprotonları 1.96 TeV enerjiye kadar hızlandırıp, 2 ayrı nok...

Plütonyum izotopları

Plütonyum (Pu) kararlı izotoplara sahip degildir. Standart bir atom kütlesi belirlenemez.

Parçacık hızlandırıcısı

Parçacık hızlandırıcı elektron, proton gibi yüklü parçacıkları elektrik alan kullanarak yüksek hızlara çıkaran ve manyetik alan kullanarak demet halinde bir arada tutan aletlerin genel adıdır. Televizyonlardaki elektron tabancaları veya x-ışını makineleri...