Etiket: Psikoloji

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (A.Ü.D.T.C.F.) , Atatürk'ün adını koyduğu ve özel bir görev yüklediği bir bilim merkezidir. Mustafa Kemal Atatürk, fakültenin kurulmasını önerirken, çağdaş Türkiye'nin yapacağı atılımla hem ulusal bilinc...

Rüya günlüğü

Rüya günlüğü, kişilerin kendi rüyalarını tarih sırası içinde kayıt altına aldığı günlüktür. Bu günlük yalnızca uyku sırasında gördüğümüz rüyaları içerebileceği gibi, hayal diyebileceğimiz gündüz rüyalarını da kapsayabilir. Psikoloji gibi, rüyayı önemli bi...

Parafili

Parafili bir kişinin yoğun fantazi, anormal arzular içinde bulunmasını tanımlayan psikoloji terimidir. Bu kişinin arzuları cansız varlıklara, çocuklara, kendine veya eşine işkence yapmaya ya da çocuklara karşı olabilir.

Müzik teknolojisi

Müzik teknolojisi terimi, müzik sanatıyla ilgili olan tüm teknolojik konuları kapsayan bir terim olmakla birlikte, özellikle çalma, kaydetme, besteleme, depolama ve performans gibi etkinliklerin elektronik donanımlar ve bilgisayar yazılımları aracılığı il...

Mani (Tıp)

Mani, depresyondan çok daha az görülmekle birlikte, ender rastlanan bir durum değildir. İlk nöbet çok kere adolesans döneminde olur ve hastalık ortalama otuz

Leyla Navaro

Leyla Navaro, Türk psikolog ve psikoloji yazarı. İstanbul Üniversitesi psikoloji lisans, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans mezunu olan Leyla Navaro, kişisel gelişim ve bireysel potansiyel oluşumu konusunda çalıştı.

Karakter Teorisi

Karakter teorisi, psikolojide kişilik teorisi için bir yaklaşım.