Etiket: Put

Şrivatsa

Şrivatsa, Hindistan`daki antik uğurlu bir sembol.

Shrivatsa

Şrivatsa, Hindistan'daki antik uğurlu bir sembol. Jainizm'de, Tirthankara putunun sandığını işaretler.

Kitabı Mukaddes'te cehennem

Cehennem sözcüğü İbranicedeki "Ge-Hinnom" sözcüğünden gelir. “Ge” sözcüğünün anlamı “Vadi”dir.

Hristiyanlıkta cehennem

Cehennem sözcüğü İbranicedeki "Ge-Hinnom" sözcüğünden gelir. “Ge” sözcüğünün anlamı “Vadi”dir. "Hinnom" sözcüğü ise isimdir. Buna göre Ge-Hinnom sözcüğünün karşılığı “Hinnom Vadisi”dir. Ge-Hinnom, Ge-Ben-Hinnom`un kısaltılmış şeklidir....

Hristiyanlık'ta Cehennem

Cehennem sözcüğü İbranicedeki "Ge-Hinnom" sözcüğünden gelir. “Ge” sözcüğünün anlamı “Vadi”dir.