Etiket: Rüya

Drude

Alman folklorunda rüyalar ve büyü ile ilişkilendirilen cadıların adıdır.

Bardo Thödol

Bardo Thödol, insan ruhunun ölüm olayından tekrar doğmasına dek içinde bulunacağı koşulları ve geçireceği bilinç hallerini ayrıntılı bir biçimde açıklayan ve ruha ölüm sonrasında geçirebileceği haller konusunda rehberlik yapan bir Tibet kitabıdır.

Serbest hatırlama

Serbest hafıza, Neo-spiritüalist terminolojide kullanılan bir terim olup, “ruhun şimdiki ve geçmiş yaşamlarına ait her şeyin kaydedilmiş olduğu, serbest şuurun bildiği ve kullandığı hafıza” olarak tanımlanır.

Serbest hafıza

Serbest hafıza Neo-spiritüalist terminolojide kullanılan bir terim olup, “ruhun şimdiki ve geçmiş yaşamlarına ait her şeyin kaydedilmiş olduğu, serbest şuurun bildiği ve kullandığı hafıza” olarak tanımlanır.

Rüya yorumu

Rüya yorumu, rüya türlerinden yalnızca “amaçlı rüyalar” ya da diğer adıyla “haberci rüyalar” grubuna giren, bir mesaj taşıyan rüyalardaki sembolizmi çözme çalışmasına verilen addır. Metapsişik araştırmalar ve rüya laboratuvarlarında sürdürülen araştırmala...

Renkli cam etkisi

Renkli cam etkisi (İng. stained-glass window effect) metapsişikte şuuraltının dönüştürücü etkisine verilen addır.

Prekognisyon

Prekognisyon meydana gelecek olayların önceden paranormal olarak algılanması fenomenine Parapsikoloji`de verilen addır.

Lüsid rüya

Lüsid rüya kişinin rüya gördüğü sırada, rüya gördüğünün farkında olması haline ve rüya gördüğünün bilincinde olduğu bu tür rüyalara verilen addır. Terim ilk kez Oxford Psikofizik Enstitüsü`nden parapsikolog Celia Gren tarafından kullanılmıştır.

NREM periyodu

NREM periyodu (non-REM period) uykunun göz hareketlerinin olmadığı dönemine verilen addır.

Keşf

Keşif ya da Osmanlıca`daki söylenişiyle keşf, sufi terminolojide kullanılan bir terim olup, kendisine eklenen sıfat ve adlara bağlı olarak çok değişik anlamlara gelmek üzere kullanılmıştır. Terim sözcük anlamıyla Arapça`da “açığa çıkarma, örtülü olanı açm...

Hami Varlık

Hami varlık, (protector spirit), pek çok tradisyonda, eski uygarlıklarda ve çeşitli dinlerde çeşitli adlarla sözü edilen, her insana yaşamı boyunca yardım eden, ona rüyalar, sezgiler ve olaylar yoluyla mesajlar vererek yardımlarda bulunan, görünmez koruyu...