Etiket: Reaksiyon

Kızıl dev

Kırmızı dev, belirli bir kategorideki yıldızların evrimlerinin bir dönemindeki hallerine verilen isimdir. Yıldızın ölümü büyüme ile başlar.

Karbolik asit

Fenol benzen halkasına OH- molekülünün bağlanmasıyla oluşur. Fenoller, aromatik halkaya bir ya da daha fazla hidroksil grubunun bağlandığı aromatik bileşiklerdir.

Al dev

Kırmızı dev, belirli bir kategorideki yıldızların evrimlerinin bir dönemindeki hallerine verilen isimdir. Yıldızın ölümü büyüme ile başlar.

İyodometri

Redoks titrasyonlarından olan bir volumetrik analiz yöntemi.

Yanma reaksiyonları

Yanma reaksiyonları kimyasal bir bileşiğin oksijen atomu ile reaksiyona girmesi sonucunda gerçekleşir.

Termosetler

Termosetler, ısıtıldıklarında sertleşen ve bu halini sonsuza dek koruyan plastiklerdir.

Kırmızı dev

.Yıldızlardaki reaksiyonlarda hidrojen gazı helyuma dönüştürülmektedir. Elde edilen helyum gazı ise enerji üreticek kapasite olmadığından, yıldızın ana çekirdeğine sıkışarak çekirdeğin büzülmesine sebeb olur. Bu yüzden reaksiyonlar yıldızın çekirdeğinde d...

Çekirdek tepkimesi

Çekirdek Tepkimesi: Kimyasal reaksiyonların aksine atomların çekirdeklerinde bulunan parçacıkların kendi aralarında veya dışarıdan gelen bir etki sonucunda değişimleri sonucunda çekirdek tepkimeleri oluşur. Çekirdek tepkimesi sonucunda eğer proton sayısı...

Zincirleme çekirdek tepkimesi

Radyoaktif elementlerin kararlı bir element oluşturması işlemi sırasında bunlar birkaç sayıda farklı reaksiyona (tepkimeye) uğrayabilirler. Nükleer fisyon (bölünme) böyle bir reaksiyondur.

Sitokrom c oksidaz

Sitokrom c oksidaz enzimi, mitokondrilerde bulunan büyük bir transmembran proteindir. Sitokrom c`nin dört molekülünden dört elektron alarak ve moleküler oksijeni iki su molekülüne çevirerek, elektron taşıma zincirinin terminal elektron alıcısı olur.

Metal hidrür

Metal hidrür, bazı alaşımlar hidrojenle reaksiyona girip hidrojen absorbe ederken ısı açığa çıkmaktadır. Basınç düşürülüp sistem ısıtıldığında istenilen miktarda hidrojen açığa çıkmaktadır. Son yıllarda yakıt depolarından başka tekrar doldurulabilir pille...

Katodik koruma

Katodik koruma, bir tür metal koruma metodu. Metallerin bir çoğu su veya hava ile temas ettiğinde korozyona uğrar.

Katalizörler

Katalizör (Yunanca'dan κατάλυσις: çözülme), bir kimyasal tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını arttıran ve tepkime sonrasında kimyasal yapısında bir değişiklik meydana gelmeyen maddelerdir. Katalizörün tepkime üzerinde yaptığı bu değiş...