Etiket: Rivayet

Mürsel hadis

Mürsel hadis (veya Münkati hadis), âhâd olup rivayet zincirinde atlama barındıran, yani râvilerinden bir veya birkaç tanesi atlanmış, belirtilmemiş hadislere verilen isimdir.

Münkati hadis

Mürsel hadis (veya Münkati hadis), âhâd olup rivayet zincirinde atlama barındıran, yani râvilerinden bir veya birkaç tanesi atlanmış, belirtilmemiş hadislere verilen isimdir.

Hadis hâfızı

Hadis hâfızı, "Hadis nakil ve rivayetini meslek edinip çok miktarda hadisi ezbere bilen kimse" demektir. Bu unvanı alan kişinin Hadis ilminde üst seviyede olduğunu gösterir.

Hadis hafızı

Hadis hâfızı, "Hadis nakil ve rivayetini meslek edinip çok miktarda hadisi ezbere bilen kimse" demektir. Bu unvanı alan kişinin Hadis ilminde üst seviyede olduğunu gösterir.

Cerh ve Ta'dil

Cerh ve Ta`dil, Hadis rivayet eden ravilerin, kendilerinde bulunması gereken özellikler açısından, yaptıkları işin mahiyet ve ciddiyetine ne ölçüde layık olduklarını tespit için ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi demektir.

İşkariyot

Yehuda ya da İşkariyot (İbranice: יהודה איש־קריות, Latince: Iudam Iscariotem, Yunanca: Ιούδας Ισκαριώτης) İsa'yı ele veren havaridir. İşkaryot, katil anlamına gelen Latince kökenli bir sözcüktür (sicario).

Yehuda İşkariyot

Yehuda ya da İşkariyot (İbranice: יהודה איש־קריות, Latince: Iudam Iscariotem, Yunanca: Ιούδας Ισκαριώτης) İsa'yı ele veren havaridir. İşkaryot, katil anlamına gelen Latince kökenli bir sözcüktür (sicario).

Yehuda (havari)

::→``Kelimenin diğer anlamları için Yehuda sayfasına bakınız.``

mevzu

Arapça`da `yeni bir şey uydurmak, ihdas etmek` anlamlarını ifade eden (Ùˆ ض ع) kökünden türemiş bir kelime olan Mevzu (موضوع), Hadis literatüründe Hz. Muhammed`e ait olmadığı halde onunmuş gibi gösterilen ve aktarılan söz anlamında bir terim olarak...

tevatür

Tevatür, bir haberin ağızdan ağıza yayılması, yaygın söylenti . Mütevatir haber büyük bir kalabalığın başka bir kalabalığa aktardığı haberdir.

Judas

Judas şu anlamlara gelebilir: