Etiket: RNA

Canlı olmayan

Doğa bilimlerinde canlı olmayan kuramsal olarak yeryüzü evriminin ilk oluştuğu yıllarda içinden yaşamın geliştiği ya da oluştuğu ilk çorbada bulunan canlılığı olmayan kimyasal öncülleri ayırt etmeye veya tanımlamaya yarayan bir şemsiye terim kümesidir. Ör...

Akış aşağı ve akış yukarı (DNA)

Moleküler biyolojide akış yukarı ve akış aşağı terimleri DNA veya RNA`da relatif konum belirtmek için kullanılan terimlerdir. Her DNA veya RNA iplikçiğinin bir 5` ucu ve bir 3` ucu vardır, bunlar riboz veya deoksiriboz halkasındaki karbonların numaralarıy...

Lagging strand

Kesintili zincir, döşeme iplik ya da Lagging strand, DNA ikileşmesi sırasında birçok başlangıç noktasına gerek duyan ve Okazaki parçalarının oluştuğu zincirdir. Kesintili zincir, okuma yönünün zıt yönü olan 3` - 5` yönünde sentezlenir.

Kesintili zincir

Kesintili zincir, döşeme iplik ya da Lagging strand, DNA ikileşmesi sırasında birçok başlangıç noktasına gerek duyan ve Okazaki parçalarının oluştuğu zincirdir. Kesintili zincir, okuma yönünün zıt yönü olan 3` - 5` yönünde sentezlenir.

Hücre (biyoloji)

Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Hücre, (İng.

Gen knockdown

Bir gen knockdown, kromozomunda aktivitesi ya da ekspresyonu azaltılmış bir yahut birden fazla gen taşıyan bir genetiği değiştirilmiş organizmadır veya aktif bir gene ya da onun mRNA transkriptine komplementer dizisi olan kısa bir DNA ya da RNA (oligonükl...

Fotoreaktivasyon

UV ile meydana gelen mutasyonları içeren hücreler, mavi spektrum içeren görünür ışığa maruz bırakıldıklarında, geriye dönüşüm yapıp düzelir. Bu olaya fotoreaktivasyon denir.

Erken yaşlanma hastalığı

Progeria, halk dilindeki adıyla erken yaşlanma hastalığı, konu hakkında yapılan bilimsel araştırmalar hastalığın çaresini bulmaktan ziyade hastalığa sebep olan faktörleri bulmak ve bu sayede insanlığın ömürünü uzatabilmektir. Diğer adı Hutchinson-Gilford...

Döşeme iplik

Kesintili zincir, döşeme iplik ya da Lagging strand, DNA ikileşmesi sırasında birçok başlangıç noktasına gerek duyan ve Okazaki parçalarının oluştuğu zincirdir. Kesintili zincir, okuma yönünün zıt yönü olan 3` - 5` yönünde sentezlenir.

Dot blot

Dot blot, moleküler genetikde kullanılan hibridizasyon yöntemlerinden biridir.

Yazılım (biyoloji)

DNA zincirinden RNA zincirinin yapimidir. Kromozomların içerdiği DNA molekülü kalıtım birimleri olan genleri içerir.

Viomisin

Viomisin tüberküloz tedavisinde kullanılan bir antibiyotik türüdür. Streptomyces puniceus isimli bir bakteri tarafından üretilir.

Tütün mozaik virüsü

Tütün mozaik virüsü, çubuk ya da ince uzun virüslerdir.