Etiket: Sözderastsal sayı üreteci

Kesikli olay simülasyonu

Kesikli olay simülasyonunda, sistem operasyonu kronolojik olay basamakları olarak tanımlanır. Her olay bir anda gerçekleşir ve sistemde bir durum değişimini gösterir. Örneğin; “6. kat düğmesine basıldı” gibi bir olay, “asansörün hareket etmesi” ve “asansö...

Ayrık Olay Simülasyonu

Kesikli olay simülasyonunda, sistem operasyonu kronolojik olay basamakları olarak tanımlanır. Her olay bir anda gerçekleşir ve sistemde bir durum değişimini gösterir.

Algoritma

Algoritma Alm. Algorithmus (m), Fr. Algoritme (m), İng. Algorithm. Matematikte sayılarla yapılan her türlü hesaplamanın sistematik metoduna verilen genel isim.