Etiket: Sülfürik asit

Sülfürik asid

Sülfürik asit, H2SO4, güçlü bir mineral asididir. Suda her konsantrasyonda çözünebilir.

Katölizor

Katalizör (Yunanca'dan κατάλυσις: çözülme), bir kimyasal tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını arttıran ve tepkime sonrasında kimyasal yapısında bir değişiklik meydana gelmeyen maddelerdir. Katalizörün tepkime üzerinde yaptığı bu değiş...

Asitler

Asitler, suyla hidrojen iyonları üreten hidrojen bileşimleridir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik yapar.

Asidimetri

Asidimetri, bir çözeltinin baz içeriğinin, standart asit çözeltisi ile titre edilerek saptanması işlemi.

Grafin

Grafin sp<sup>2</sup> bağlı karbon atomlarından oluşan bir yüzeydir. Karbonun bir allotropu sayılmazlar çünkü bu yüzey sınırlı bir büyüklüğe sahiptir. Grafinler, grafitlerin iki boyutlu karşılıklarıdırlar.

Ekşit

Asitler, suyla hidrojen iyonları üreten hidrojen bileşimleridir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik yapar.

pirit

Pirit Çok yaygın olarak bulunan bir sülfür (demir sülfür) minerali. Mineralin kompozisyonu FeS2 dir. Pirit kristalleri altın gibi güzel görünümlüdür. Hatta sahte altın olarak da adlandırılırlar. En büyük pirit yataklarına kontak metamorfizmaya uğramış...