Etiket: Sünnet

Muttasıl hadis

Müsned hadis (veya Muttasıl hadis), İslam peygamberi Muhammed’e ulaşıncaya kadar yer alan tüm râvilerin belirtildiği hadis türüne verilen isimdir. Kısacası rivâyet zincirinde herhangi bir atlama yoktur.

İbadet ve hayat

İbadet ve hayat, Kemal Yıldız'ın yazdığı uzun ismi Fıkhın Aydınlığında İbadet ve hayat olan kitaptır. Kitapta Kuran-ı Kerim'de, sünnette ve hicretin ilk yıllarında uygulanan fıkıh konu alınmakta, bu fıkıhla ibadet ve hayat incelenmektedir.

Lehum mâ lenâ ve 'aleyhim mâ 'aleynâ

Lehum mâ lenâ ve `aleyhim mâ `aleynâ, "haklarımız hakları, vazifelerimiz vazifeleridir" anlamına gelen Arapça, İslamî deyiş. Bir İslam hukuku ve siyaseti prensibini tanımlayan deyiş, İslamî düzende yaşayan gayrimüslimlerin, hukukî anlamda Müslüm...

Lehum ma lena ve aleyhim ma aleyna

Lehum mâ lenâ ve 'aleyhim mâ 'aleynâ, "haklarımız hakları, vazifelerimiz vazifeleridir" anlamına gelen Arapça, İslamî deyiş. Bir İslam hukuku ve siyaseti prensibini tanımlayan deyiş, İslamî düzende yaşayan gayrimüslimlerin, hukukî anlamda Müslüman vatanda...

Akika Kurbanı

Akîka kurbanı, İslam'a göre, yeni doğan çocuk için kesilmesi müstehab olan kurbandır. Yeni doğan bebeğin başındaki ilk saçlarına akîka; bu çocuğun doğumundan yedi gün icinde başındaki tüyleri kısmen veya tamamen tıraş edip adını koyduktan sonra Allah'a şü...

kirvelik

Kirve, sünnet olacak çocuğun masraflarını üstlenen, sünnet sırasında da el ve ayaklarını tutan kişi.

mevzu

Arapça`da `yeni bir şey uydurmak, ihdas etmek` anlamlarını ifade eden (Ùˆ ض ع) kökünden türemiş bir kelime olan Mevzu (موضوع), Hadis literatüründe Hz. Muhammed`e ait olmadığı halde onunmuş gibi gösterilen ve aktarılan söz anlamında bir terim olarak...

kirve

Kirve; yörelere göre "kirve", "kivra", "kivre" isimleriyle de tanımlanmaktadır.Kirvelik, birbirine ekonomik ve sosyal olarak eş konumda bulunan iki ailenin, ailelerden birinin sünnet töreni masraflarını karşılamasıyla oluşan bir sanal akrabalık kurumudur....