Etiket: S.P.Q.R

Sejanus

Lucius Aelius Seianus (MÖ 20 – 18 Ekim 31), sıklıkla Sejanus olarak anılan, Roma İmparatoru Tiberius'un dostu, sırdaşı ve Praetorian Prefecti. Equestrian sınıftan gelen Sejanus, İmparatorun şahsi koruma birliği Praetorian muhafızlar'a seçilmiş ve zaman iç...

Prokonsül

Proconsul, Antik Roma'da Konsül olarak bir yıl görev yaptıktan sonra belirli Roma Eyaletlerinde Vali olarak görev yapan promagistra (propraetor gibi).

Lucius Aelius Sejanus

Lucius Aelius Seianus

Gaius Vibius Pansa Caetronianus

Gaius Vibius Pansa Caetronianus (ö. MÖ 43) MÖ 43'te Roma Cumhuriyeti'nin konsülüydü.

Fransız Konsülü

Cluvius Rufus

Cluvius Rufus Romalı bir senatör, vali ve tarihçiydi. Tacitus, Suetonius, Josephus ve Plutarkhos kendisinden çeşitli vesilelerle bahsederler. Caligula`nın hükümdarlığı sırasında Josephus kendisini korkonsüler saygınlığa sahip bir senatör olarak tarif eder...

Sextus pompeius festus

Sextus Pompeius festus muhtemelen M.S. 2.yy, muhtemelen Gaul`deki Narbo`da yaşamış Romalı bir dilbilimcidir.

Marcus Licinius Crassus

Marcus Licinius Crassus (M.Ö. 115 – M.Ö.

Gaius Marius

Gaius Marius (d. MÖ 157 - ö.

Pontius Pilatus

Pontius Pilatus ( ? - yaklaşık MS 36).

aedilis

Aedilis (Latince: aedes, aedis kökünden "Tapınak", "yapmak"), Roma İmparatorluğunda bir memuriyet biçimidir. Aedilis devlet binalarının yapılması ve halk festivallerinin düzenlenmesi ile ilgili ödeneklerden sorumludur.

Aedile

Aedilis (Latince: aedes, aedis kökünden "Tapınak", "yapmak"), Roma İmparatorluğunda bir memuriyet biçimidir. Aedilis devlet binalarının yapılması ve halk festivallerinin düzenlenmesi ile ilgili ödeneklerden sorumludur.

Quaestor

Quaestor`lar Roma`da devlet hazinesinden ve finansal işleri denetlemekten sorumlu, seçilmiş devlet memurudur.

Consul