Etiket: Sağlık Bakanlığı

AIDS İle Mücadele Derneği

AIDS İle Mücadele Derneği, merkezi İzmir`de olan bir Sivil Toplum Kuruluşu`dur.

Hastane eczacılığı

Eczacıların hastanelerde görev alması ve bu süreçte yaptıkları işlere Hastane eczacılığı denir. Hastane eczanelerinde en az bir eczacının çalışması zorunludur.

Eczane eczacılığı

Eczane eczacılığı, eczacıların mesleklerini kendi adına açmış oldukları serbest eczanelerde sürdürmeleridir. Diğer bir ismi de serbest eczacılıktır.

PTT Hastanesi

PTT Hastanesi, İstanbul`un Kadıköy yakasında E-5 karayolu üzerinde Bostancı köprüsü yanında yerleşik bir hastanedir.

Nihat genc

Nihat Genç, (d.

Nihat Genç

Nihat Genç, (d. 1956 Trabzon) Türk gazeteci, yazar.

şarlatanlık

Şarlatanlık, tıp, eczacılık, veterinerlik veya dişhekimliği üzerine herhangi bir eğitim ve lisansı olmadığı halde bu meslekleri icra eden sahtekarlar için kullanılan bir hukuk terimidir.

yetki belgesi

Yetki belgesi, iş hukukunda yetkilendiren belge anlamındadır. Bu belge bir kurum veya yetkili makam tarafından, gerçek veya tüzel kişiye, sınırları tam olarak belirlenmiş bir görevi yürütme veya sorumluluklar bütününü üstlenme yetkisini verir.

Sağlık

Sağlık, bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel ye toplumsal açıdan çevresiyle uyum içinde işlev görebilme yeteneği. Sağlıksızlık hastalıkla eşanlamlı tutulurken, sağlık da özellikle, süren bir hastalığın olmaması olarak tanımlanabilir. Örneğin, ani deniz tu...