Etiket: Saat

Wenger

Wenger, İsviçre Ordu çakısı ve saat üreticisi firma. 1893'de kurulmuştur, merkezi İsviçre'dedir.

Saat (zaman)

İnsanların günlük hayatlarını düzene sokmak ve yaşamlarını daha verimli kullanmak amacıyla kullandıkları zaman birimi.

Saat (anlam ayrım)

Anlam ayrımı

Saat (alet)

İnsanlar Taş devrinde zamanı ölçecek bir aracı gerekirdi. Sabahleyin belirli bir anda kalkınması, hayvanların belirli anlarda beslenmesi, ürünlerin belirli anlarda pazarlara götürülmesi gerekliydi. İlk saatler, bir gölge düşüren ve gölgenin denilen uzunlu...

Elektronik saat

Elektronik saat, çok küçük pilli saatlerdir.Kol saatleri,elektronik saatler grubuna girer.Pilleri minik ve yuvarlaktır.Pilleri bittiğinde değiştirilmesi mümkün saatlerdendir.Yelkovan ve akrebi ayarlanabilir.Hata yapabilir(duraklayabilir).Bu saat atom saat...

Elektromanyetik debimetre

Elektromanyetik debimetre iletkenliği olan sıvıların akışlarının ölçülmesinde kullanılan cihazlardır.

Yay (mekanik)

Yay (İngilizce; spring, Almanca; Feder), bir kuvvetin etkisi altında kaldığı zaman elastik şekil değiştirebilme özelliğine sahip mühendislik malzemelerinden imal edilen, bu şekil değiştirme esnasında enerji (şekil değiştirme enerjisi) depolayabilen, kendi...

Sümerliler

Ortadoğu'nun tahıl tarımının ve evcilleştirilmiş hayvanlarının insanlık tarihinde özel bir yeri vardır; çünkü ilk uygarlık onların yol açtığı yaşam biçiminden doğmuştur. Dünyanın en eski uygarlığı, Dicle ve Fırat ırmaklarının aşağı kıvrımları boyunca Basr...

Sumerler

Sümerler, MÖ 4000 - MÖ 2000 yılları arasında Güney Irak'ta (Mezopotamya) yerleşik olan, medeniyetin beşiği olarak bilinen coğrafi bölge ve medeniyet. Mezopotamya'da ortaya çıkan sayısız medeniyetin temelini Sümerler atmıştır.

Doğu Avrupa Zaman Dilimi

Doğu Avrupa Zaman Dilimi (Eastern European Time; EET), UTC+2 zaman diliminin bir parçasıdır. GMT'den 2 saat ileridir. Türkiye ile birlikte

Dolmabahçe Saat Kulesi

Dolmabahçe Saat Kulesi, Bezmi Alem Valide Sultan Camii ile Dolmabahçe Sarayı`nın Saltanat Kapısı arasında yer alan saat kulesi. 1890-1895 yılları

sismometre

Sismograf, yer sarsıntılarının büyüklüğünü, süresini, merkezini, ve saatini saptamaya yarayan aygıta denir.Depremin ölçümünde kullanılır. En basit türü bir ucu dayanaklı, öbür ucunda bir kayıt kalemi bulunan, yay ile desteklenmiş ağırlıklı bir çubuktan ol...

antikalar

Antika, maddi değeri olan eski eşya demektir. Bir eşyanın ya da sanat yapıtının "antika" sayılabilmesi için yaşlı olmasının yanında az bulunur özellikte olması gerekir.

rasyon

Bir evcil hayvanın 24 saat içinde tüketeceği tüm yemler ve bunlara ait karışım oranlarını ifade eder.