Etiket: Sancak (gemi)

İskele (gemi)

İskele, deniz taşıtlarının sol tarafını ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

iskele

İskele şu anlamlara gelebilir:

Sancak

Her milletin kendine has renk ve işâretlerini taşıyan veya bir askerî birliğin şerefini temsil eden kenarı saçaklı, ölçüleri belirli bayrak. Gemilerin burun doğrultusunda sağ tarafına da sancak adı verilir.