Etiket: Sayı

Mısır sayıları

Mısır sayıları positiv 10 temeline dayanır. Her on katı sayının kendine öz işareti bulunmaktadır. Sıfır için bu sistemde işaret gerekmiyor.

Mısır sayilari

Mısır rakamları eski Mısır'da MÖ ilk bininci yıla kadar kullanılmış, hiyeroglif işaretleri kullanılarak yazılan, bir tür ondalık sayısal sistemdir. Bu sistemde 1'den başlayarak on kat artan sayıların kendine özgü işaretleri olup sıfır için bir işaret bulu...

Mısr sayıları

Mısır rakamları eski Mısır'da MÖ ilk bininci yıla kadar kullanılmış, hiyeroglif işaretleri kullanılarak yazılan, bir tür ondalık sayısal sistemdir. Bu sistemde 1'den başlayarak on kat artan sayıların kendine özgü işaretleri olup sıfır için bir işaret bulu...

Asal Kök

Bir asal kök modülü n sayılar teorisindeki modüler aritmetikten bir kavramdır. Eğer ``n`` ≥ 1 olan bir tamsayı ise, n formuna göre aralarında asal sayılar mod n`e göre çarpılarak, bir grup oluşturacak şekilde yapılan işlem,(Z/``n``Z)<sup>&amp...

1408 (anlam ayrımı)

1408 aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Arkadaş sayılar

İki sayı birbirinin kendisi hariç bölenleri toplamına eşitse bu sayılara arkadaş sayılar denir.

Ardışık sayı

Ardışık sayılar, kendisinden önce ve sonra gelen sayılara bir kural ile bağlı olan sayılara denir.

2 rakamı

2 (iki) bir sayı ve bir rakamdır.

Çifte karmaşık sayılar

İki tane karmaşık birimi olan ya da bir tane hiperbolik iki tane de karmaşık birimi olan kümeye çifte karmaşık sayılar kümesi denir.

Sıralama Algoritmaları

İki sayının farkını ve bölümünü bulup yazıcı ile yazan algoritma şeması şöyledir

Oransız sayılar

Oransız sayılar (ya da İrrasyonel sayılar), oranlı sayılar kümesine dahil olmayan gerçel sayılardır. Kesir olarak ifade edilemeyen bu sayılara π, e ve \sqrt 2 örnek verilebilir. Q' veya I ile gösterilir. Bu sayılar belli bir düzeni olmaksızın sonsuza...

Oranlı sayılar

Matematikte, rasyonel veya oranlı sayılar (veya kesirler) iki tamsayının birbirine oranı ile ifade edilebilen sayılardır. Oranlı sayılar b sıfır olmamak üzere a/b şeklinde (a ve b tamsayı) yazılabilir. 2/3 ve 4/6 veya 6/9 eşdeğer oranlı sayılardır. Dolayı...

Litvanyaca dil bilgisi

Litvanyaca dil bilgisi, Litvanyaca`yı konuşabilmeyi sağlayan kurallar bütünüdür. Litvanca dil bilgisi aşırı derecede karmaşık ve eskidir. Sözcükler kullanımda çok fazla farklı biçimlere bürünürler ve çoğu zaman bu farklılık çok büyük olur.

Ekin yöntemi

Matematiksel Tümevarımda üslü sayılarda bir toplama ilkesidir. Daha önce bilinen 1+r+r²+r³+······+rn-1=(1-rn)/(1-r) formulü ile tüm terimleri pozitif, tabanı aynı olan ve bu yapıdaki üslü sayıların toplamı bulunabiliyordu.