Etiket: Selçuklular

Gürcü Krallığı

Gürcü Krallığı, Orta Çağ`da hemen hemen şimdiki Gürcistan arazisini kaplayan topraklarda kurulmuş bir krallıktır. Bizans ve Ermenilerle birlikte Selçuklulara karşı mücadele etmesine rağmen daha sonraları bu krallık Selçukluların hakimiyetini tanımak zorun...

Ebul Manucehr Camii

Ebul Manucehr Camii, Selçuklular zamanında Anadolu'da kurulan ilk Türk camisidir. 1072'de kurulmuştur.

Ebul Manucehr

Çepniler

Çepniler, Oğuzlar`ın yirmi dört boyundan biridir. Anadolu`ya gelmeden önce Türkistan`da öbür boylarla birlikte yaşayan Çepniler, Selçuklular`a katılıp Anadolu`ya geldiler. Karadeniz`in Türkleşmesinde önemli rol oynadılar. Özellikle Sinop, Giresun, Ordu gi...

Yağlıbayat

Yağlıbayat, Konya iline bağlı, Aksaray yolu üzerinde, merkeze 76 kilometre uzaklıkta bir Tatar köyüdür. Antik dönemde, "kutsal baba" anlamına gelen ``Savatra`` olarak anılmaktadır.

Selçuk İmparatorluğu

Büyük Selçuklu Devleti ya da Büyük Selçuklu İmparatorluğu bir Türk devletidir. Göçmen Türklerde bozkırdaki ırmakları geçiş büyük önem arzediyordu.

Kızılkaya

Kızılkaya, Orta Karadeniz bölgesinde Ünye yakınlarında yer alan tepe. Canik Dağları`nın uzantısıdır. Güneybatı-kuzeydoğu istikametinde uzanır. En yüksek noktası 395 metredir.

Kutlubey Camii

Isparta`daki camilerin en eskisi olup tarihi bir değere sahiptir. 833/1429

Kutlubey Cami

Karamanlıca

Karamanlıca veya Karamanlı Türkçesi, Türkçenin Karamanlı ve Kapadokyalı Ortodoks Hristiyan Türkler tarafından konuşulan bir ağzıdır. Bu dili konuşan Karamanlılar, bazılarına göre Türkleşmiş Rumlar; bazılarına göre ise Selçuklular döneminde Doğu Roma ile y...

Demirci halıları

Manisa`nın Demirci ilçesinde halıcılık yüzyıllardan beri faal bir geçim kaynağıdır. Orta Asya `dan Türkler tarafından Anadolu`ya getirilen halıcılık, Selçuklular tarafından daha da iyileştirilerek Anadolu`nun her tarafına iletilmiş ve bu arada Demirci`ye...

Culavdar

Çavuldur boyu veya Çuvaldar boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'deki yirmi iki Oğuz bölüğünden "Yirmincisi; "جووَلدَر Çuvaldar"lardır. Belgeleri şudur : " diye tanımladığı bir Oğuz bo...

Ağırnas

Ağırnas, Mimar Sinan'nın doğduğu, Kayseri'de bir kasabadır.

Andızlı Camii

Andızlı Camii, Alanya'da Selçuklular döneminden kalan tarihi cami. Alanya'nın Tophane Mahallesi'ndedir.

Akbeşe Sultan Mescidi

Akbeşe Sultan Mescidi, Alanya, Antalya ilçesinde Selçuklular döneminden kalan tarihi bir mescittir.