Etiket: SI

İlhami Çetin

Şu anlamlara gelebilir:

M.K.S.

MKS (Meter, Kilogram, Second- metre, kilogram, saniye).

Ayak-mum

Ayak-mum (foot-candle;kısaltılmış fc, lm/ft² veya bazen ft-c) fotografi, film, televizyon, ve ışık endüstrisinde kullanılan bir SI`sız aydınlığın veya geniş ölçüde ışık yoğunluğunun birimdir.

Yerdeğişimi

Klasik mekanikte yerdeğişimi bir noktanın, bir referans noktasına veya daha önce bulunduğu noktaya göre yerini işaret eden vektördür. Vektörün yönü referans noktasından şu anki pozisyona doğrudur.

Titreşim sayısı

Frekans veya titreşim sayısı bir olayın birim zaman (tipik olarak 1 saniye) içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür, matematiksel ifadeyle periyodun çarpmaya göre tersidir.

Stokes (birim)

Stokes, cgs sisteminde kinematik viskozitenin birimidir. Kısaca S veya St şeklinde gösterilir. George Gabriel Stokes`un adına ithafen verilmiştir. Bazen centistokes (cS veya cSt) şeklinde de gösterilebilir.

Pound kuvvet

Pound-kuvvet (sembol lb-f veya lbf) şeklinde olup bir kuvvet birimidir. Bir pound-kuvvet, kütlesi bir pound (453,59237 gram) olan yeryüzündeki bir cismin, üzerinde bulunduğu desteğe uyguladığı kuvvettir ve 4,448222 N'a eşittir.

Pound-kuvvet

Pound-kuvvet (sembol "lb-f" veya "lbf") şeklinde olup bir kuvvet birimidir.

Kuvvetin sembolü

Kuvvet, Fizik'te kütleli bir cisme hareket kazandıran etkidir. Hem yönü hem de büyüklüğü olan kuvvet vektörel bir niceliktir.

Kilogram-kuvvet

Kilogram-kuvvet, kütlesi 1 kg olan bir cismin, standart yerçekimi altında uyguladığı kuvvetin adı olup "kg-f", ya da genellikle sadece "kg" veya "kilopound" ("kp") ile gösterilir.

Işınım erkesi

Işınım erkesi, elektromıknatıssal dalgaların erkesidir (enerji). Işınan erkenin miktarı ışınım akısının zamana göre tümlevini hesaplayarak elde edilebilir. Tüm erke türlerinde olduğu gibi, SI dizgesinde ölçüm birimi Joule`dur (Jul).

Weber (birim)

Fizikte, weber (sembol: Wb) manyetik akı nın SI birim sistemindeki karşılığıdır. Alman fizikçi Wilhelm Eduard Weber (1804 - 1891) 'dan dolayı bu isim ile adlandılırmıştır.