Etiket: Siirt (il)

Pervari, Siirt

Siirt ilinin bir ilçesidir.Siirt`in biri ilçesi.Küçük bir yer.

Kurtalan, Siirt

Kurtalan (Kürtçe: Misirc), Türkiye'nin Güney Doğu Anadolu bölgesinde kalan Siirt ilinin bir ilçesidir.

Eruh, Siirt

Eruh (Kürtçe: Dih), Siirt ilinin bir ilçesidir. Eruh ilçesi 42. Doğu boylamı, 38. kuzey enlemi üzerinde yer almakta dır.

Baykan, Siirt

Baykan (Kürtçe: Hawêl), Siirt ilinin bir ilçesidir.

Aydınlar, Siirt

Tillo, Siirt ilinin bir ilçesidir. Tillo, Doğu Anadolu'daki din eğitiminde önemli yeri olan medrese kültürünün önemli merkezlerinden birisiydi.

Pervari

Pervari (Kürtçe: Xisxêr), Siirt ilinin bir ilçesidir.

Kurtalan

Kurtalan Siirt'in ilçelerinden biri. Şerefhan Beyliği toprakları içerisinde bulunan Kurtalan İlçesi 1500 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ulaşım probleminin olmaması, demiryolunun ilçeye kadar uzanması, Kurtalan'ın Siirt'in en büyük ve en gelişmi...

Eruh

Siirt'in ilçesi. Eruh'un kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, M.Ö.

Baykan

Siirt'in ilçesi. İlçe merkezi, Bitlis il'inden çıkıp gelen çayın açtığı vadi içinde kurulmuştur. İlçenin dört bir tarafı yemyeşil ormanlarla kaplıdır.

Siirt

Siirt Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan il. İl toprakları; 38°15’ ve 37°45’ kuzey enlemleriyle 42°54’ ve 41°32’ doğu boylamları arasında yer alır. Doğudan Van, kuzeyden Bitlis, batıdan Batman güneyden Şırnak illeriyle çevrilidir. Trafik numarası 56’dı...