Etiket: Sikke

Çift metal para sistemi

Çift metal para sistemi, tedavülde altın ve gümüş olmak üzere iki ayrı madenden basılmış paranın, -sikkenin- işlem gördüğü bir para sistemidir. Bu sistem esas olarak 18. Yüzyıl başlarında, Avrupa ve Amerika`da uygulamaya konulmuş olup 1820`li yıllara kada...

Yirmilik Altın

II. Mahmud`un 26. saltanat senesinde (1833) basılan altın sikke. I. Mahmud devrinden basılan altın gibi buna da "Mahmudiyye" denmiştir. 1.5 dirhem ağırlığında ve 23 ayardı. Nısfiyeleri yani yarımları da vardı. Bunların kenarlarında çiçekli su bu...

Sikke (Anlam ayrım)

Tarihî madenî para ya da madeni paralara vurulan damga

Sikke-i hasene

Para yerinde kullanılan bir tabir. Sikke Osmanlılar'da biri damga, diğeri nakit yerinde olmak üzere iki şekilde kullanılırdı.

Sikke-i cedit-i zer-i İslambol

1715'de basılan altın paralar hakkında kullanılan tabir. Sikke-i cedit-i zer-i İslambol'da denirdi.

Para (Anlam ayrım)

Para: Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Para: Kuruşun kırkta biri değerindeki para birimi, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nde 1640 ile 1950 yılları arasında aralıklarla çeşitli birimlerde b...

Numizmatik

Nümismatik (ya da Nümizmatik), sikke ve madalyonların tarihi ve tanımıyla uğraşan; Tarih biliminin alt kolu olan bilim dalının adıdır. Sikke anlamına gelen Grekçe "nomisma"(Kurallara uygun, geçerli olan anlamına gelir.) ile Latince "numisma" kelimelerinde...

Mahmudiyye

Yirmilik Altın, II. Mahmud'un 26. saltanat yılında (1833) basılan altın sikke. I.

Hadrianapolis

Hadrianapolis Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan henüz yer yüzüne çıkarılmamış bir antik kenttir. Antik kent Roma döneminde 4. yüzyılda kurulmuştur.

Gürcistan Larisi

Lari (Gürcüce: ლარი; ISO-Code: GEL) Gürcistan'ın millî para birimidir. Gürcistan'da Abhazya ve Güney Osetya dışındaki bölgelerde kullanılır.

Cedit İslâmbol

1715`de basılan altın paralar hakkında kullanılan tabir. Sikke-i cedit-i zer-i İslambol`da denirdi. 1696 da bastırılan sikkeler para sorununu çözememiş ve payitahtta basılan altınlara diğer sikkeler dahi mağşuşiyetten kurtulamamış olduğu için bir yüzüne t...

meskûkât

Nümismatik (ya da Nümizmatik), sikke ve madalyonların tarihi ve tanımıyla uğraşan; Tarih biliminin alt kolu olan bilim dalının adıdır. Sikke anlamına gelen Grekçe "nomisma"(Kurallara uygun, geçerli olan anlamına gelir.) ile Latince "numisma" kelimelerinde...

tağşiş

Osmanlı imparatorluğunda 19.yy.a kadar madeni para, sikke kullanılıyordu. Temel para birimi akçe idi. Mangır veya pul denilen bakır paralar günlük alışverişte geçerliydi. Akçe, gümüştendi.

nümizmatik

Nümismatik (ya da Nümizmatik), sikke ve madalyonların tarihi ve tanımıyla uğraşan; Tarih biliminin alt kolu olan bilim dalının adıdır. Sikke anlamına gelen Grekçe "nomisma"(Kurallara uygun, geçerli olan anlamına gelir.) ile Latince "numisma" kelimelerinde...

tetri

Tetri (Gürcüce: თეთრი). Gürcistan`ın en küçük para birimi. “Beyaz” anlamına gelir. 1995 yılında tedavüle girdi.