Etiket: Sindirim sistemi

Şuayib Yalçın

Prof Doktor Şuayib Yalçın, Türk tıbbi onkologdur.

İskeletin görevleri

İskelet, canlılarda kemiklerden oluşmuş eklem ve bağlarla birbirine tutturulmuş, etrafı kaslarla sarılı destek yapıya denir. İskelet veya iskelet sistemi, biyolojide canlı organizmaya fiziksel destek sunan,iç organların korunmasını sağlayan, çoğunlukla mi...

İlk geçiş etkisi

İlk geçiş etkisi (ya da ilk geçiş metabolizması) ilaç metabolizmasındaki bir olaydır.

Ülserli kolit

Kolit kalın barsağın iltihaplanması ile karakterize edilen bir sindirim sistemi hastalığıdır. Kolit kelimesi Latince Kol kelimesinden türemiştir.

Trizomi 13

Patau sendromu ya da Trizomi 13, görülme sıklığı 10.000 canlı doğumda bir görülen bir kromozomal anomalidir. Etkilenen bebeklerin yaşam süresi bu kromozom anomalisi nedeniyle kısadır.

Rhynchocoelea

Rhynchocoela ya da Hortumlusolucanlar; Nemertinleri ya da kurdelesolucanlarını kapsayan gruptur. Parazit olmayan, genellikle denizlerde yaşayan canlılardır.

Patau sendromu

Patau sendromu ya da Trizomi 13, görülme sıklığı 10.000 canlı doğumda bir görülen bir kromozomal anomalidir. Etkilenen bebeklerin yaşam süresi bu kromozom anomalisi nedeniyle kısadır.

Hortumlu solucanlar

Rhynchocoela ya da Hortumlusolucanlar; Nemertinleri ya da kurdelesolucanlarını kapsayan gruptur. Parazit olmayan, genellikle denizlerde yaşayan canlılardır.

Hemorajik kolit

Kolit kalın barsağın iltihaplanması ile karakterize edilen bir sindirim sistemi hastalığıdır. Kolit kelimesi Latince Kol kelimesinden türemiştir.

İskelet sistemi

İskelet, canlılarda kemiklerden oluşmuş eklem ve bağlarla birbirine tutturulmuş, etrafı kaslarla sarılı destek yapıya denir. İskelet veya iskelet sistemi, biyolojide canlı organizmaya fiziksel destek sunan,iç organların korunmasını sağlayan, çoğunlukla mi...

İdrar sistemi

Boşaltım sisteminin vücut dengesinin (homeostaz) sağlanmasında çok önemli bir yeri vardır. Böbrekler, üreterler ve idrar kesesinden oluşan boşaltım sistemi, yemek sonrasında ortaya çıkan atık maddelerin atılımından sorumludur.

Sindirim kanalı

İnsan sindirim sistemi mekanik (fiziksel) ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılır. Mekanik (fiziksel) sindirim, molekülleri küçük moleküllere ayırmaktır.

Sakallı solucanlar

Sakallı solucanlar ya da Pogonophora; ince kıl şeklinde 10-85 cm uzunluğunda, arka kısımlarında segment bulunduran omurgasız hayvanlar şubesidir.

Phoronida

Atnalı ağızlılar (Phoronida), omurgasız deniz hayvanlarıdır. Salgıladıkları sıvılarla oluşturdukları derimsi tüp içinde yaşayan solucan benzeri canlılardır.

Peutz-Jeghers sendromu

Peutz-Jeghers sendromu, otozomal dominant olarak aktarılan bir hastalık olup intestinal hemartömatöz polip ve mukokutanöz melanositik makül ile karakterize bir durumdur.