Etiket: Sitoplazma

Hücre nedir

Hücre, çok hücreli canlılardaki en küçük yaşam birimidir. Hücre, canlının tüm yaşam özelliklerini taşıyan ve uygun koşullarda yaşamını tek başına sürdürme yeteneğine sahip temel yapı ve işlem birimidir. Vücudumuz diğer bitki ve hayvanlar gibi hücre (celi)...

Cosmarium

Cosmarium, genellikle tatlı sularda yaşarlar. 20 - 110 mikrometre uzunluğunda, tekhücreli ya da ipliksi yapıdaki alglerdir.

CAM fotosentezi

CAM bitkileri

Stoplazma

Sitoplâzma, yarı sıvı matriks olup, plazma zarı ile nükleus arasını doldurur. Sitoplazma organeller ve bunların içinde yer aldığı koyu kıvamlı sıvı kısım (sitozol)dan oluşur.

Sitoplazmik

Sitoplâzma, yarı sıvı matriks olup, plazma zarı ile nükleus arasını doldurur. Sitoplazma organeller ve bunların içinde yer aldığı koyu kıvamlı sıvı kısım (sitozol)dan oluşur.

Meristem doku

Meristem doku (bölünür, sürekli, sürgen, değişken doku) hücrelerinin çekirdekleri büyük, sitoplazmaları fazla, kofulları küçük, çeperleri ince ve metabolizmaları hızlı olan bir bitkisel doku türüdür. Meristem dokuda hücreler arası boşluklar yoktur. Merist...

Endomitoz

Bazı hücrelerde çekirdek bölünmesinden sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşmez. Çok çekirdekli hücrelerin oluşturduğu bu bölünmeye endomitoz bölünme denir.

Yumurta (hücre)

Yumurta, dişinin çoğalma hücresidir. Yumurta her hücre gibi çekirdek, sitoplazma ve hücre zarından oluşur. Yeni doğmuş bir kız bebeğin yumurtalıklarında çok sayıda olgunlaşmamış yumurta hücresi bulunur. Ergenlik çağından sonra, her ay yumurtalıklarda olgu...

Sentriyol

Nöron, olgun ovum, çizgili kas hücresi hariç tüm hayvan hücreleri, bitkilerden sadece alg, ve mantar hücrelerinde bulunup, hücre bölünmesinde görev yaparlar. Hücre sitoplazmasında birbirine dik olarak bulunan ve matriksle çevrili olan sentriyol çiftleri s...

Oksidatif fosforilasyon

Oksidatif fosforilasyon, canlılarda enerji kaynağı olarak kullanılan ATP (adenozintrifosfat) sentezinde kullanılan yollardan biridir. Fosforilasyon olarak da adlandırılan ATP sentezi başlıca üç yoldan gerçekleştirilir.

NF-kappa B

NF-kappa B (Nuclear Factor kappa B), tüm hücre tiplerinde bulunan bir transkripsiyon faktörüdür. Sitoplazma içinde inaktif halde bulunur.Aktive olduğunda çekirdeğe taşınır.

Miristik asit

Miristik asit, veya tetradekanoik asit, CH3(CH2)12COOH moleküler formüllü, süt ürünlerinde yaygın bulunan bir doymuş yağ asitidir. Miristat, miristik asitin baz halidir, isminde "miristat" bulunan bileşikler miristik asitin tuzu veya esteridirler.

Merokrin bezler

Merokrin bezler; sitoplazmalarından kayıp vermeden ya da çok az miktarda kayıpla salgı yapan hücrelerin oluşturduğu bezlerdir.

Hücreler

Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Hücre, (İng.