Etiket: Sivas Kongresi

Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri

"Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri", 15 Mayıs 1919`da İzmir`in işgali üzerine Türkiye`nin çeşitli kent ve kasabalarında oluşturulan ve Milli Mücadele`nin ilk örgütsel çekirdeğini oluşturan sivil kuruluşlara verilen ad. 4 Eylül 1919`da toplanan Sivas Kongresi`nd...

Hareket-i Milliye ve Redd-i İlhak Teşkilatları

İzmir`in işgalinin yarattığı tepki içinde, bölgeyi savunmak için kurulmuş kuruluşlardır. Redd-i İşgal, Redd-i İlhak, İstihlası Vatan ve Heyet-i Milliye isimleri ile kurulan bu teşekküller, bulundukları yerlerin idari ve askeri işlerini ele almışlar ve mil...

İntibah Cemiyeti

İntibah Cemiyeti, 1918 yılının son günlerinde Kozan`da Ali Saib`in önderliğinde kurulmuş bir cemiyet. Bu cemiyetin kuruluşunda, eski Kozan Mebuslarından Ali Şadi ve Hüseyin Beyler, Baytar Müfettişi Muzaffer Bey, Yarımzade Ahmet Bey`in de dahil bulunduklar...

Yusuf Bahri Tatlıoğlu

Yusuf Bahri Tatlıoğlu, (d. 1880 Akdağmadeni, Yozgat, Osmanlı Devleti) - (ö.

Temsil Heyeti

Heyet-i Temsiliye (Temsil Kurulu, Temsilciler Heyeti), Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu topraklarının İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi üzerine başlayan ulusal direniş sırasında, ulusal bir meclisin (TBMM) kuruluşuna dek Milli Mücadelenin y...

Necip Ali Küçüka

Necip Ali Küçüka (1892, Denizli - 27 Eylül 1941, Ankara), Türk siyasetçi ve hukukçu. İstanbul Hukuk Mektebi mezunudur.

Mazhar Müfit Bey

Ahmet Mazhar Müfit Kansu (d. 1872, Denizli) - (ö.

Mazhar Müfit

Ahmet Mazhar Müfit Kansu (d. 1872, Denizli) - (ö.