Etiket: Sokrates

Apollon ve Dionysos

Friedrich Nietzsche`nin ilk eseri olan Tragedyanın Doğuşu adlı yapıtında incelediği iki kavramdır. Sokrates öncesi Yunan felsefesinden derinden etkilenen Nietzsche, Apollon ve Dionysos tanrılarının anlamsal açılımlarını yeniden ele alır. Nietzsche`de Apol...

Epiktitos

Epiktetos (d. 55 – ö.

Nosce te ipsum

Gnothi seauton yani "Kendini bil" (Yunanca: γνῶθι σεαυτόν) bir Antik Yunan vecizesidir. Delphi'deki Apollon Tapınağı'nın girişinde altın harflerle yazılıydı.

Miletli Aspasia

Miletli Aspasia (yak. MÖ 470–yak.

Mantinealı Diotima

Mantinealı Diotima`nın Arkadia`da bir rahibe olduğu varsayılmaktadır. Platon`un Şölen adlı diyaloğunda geçmektedir ve Sokrates`in hocası olduğu bildirilmektedir. Böyle bir kişinin olup olmadığı bir bilmeceye dönüşmüş görünmektedir. Ancak Antik yazarların...

Ksenofon

Ksenofon (Yunanca Ξενοφῶν), MÖ 430 civarında doğdu - MÖ 355'ten sonra öldü, Yunan filozof, yazar, tarihçi ve asker, Sokrates'in öğrencisi. Ksenofon, uzun yıllar Anadolu'yu işgal eden Pers ordularında bulunmuş çoğunlukla İranlıların askeri eğitim ve öğreti...

Know thyself

Gnothi seauton yani "Kendini bil" (Yunanca: γνῶθι σεαυτόν) bir Antik Yunan vecizesidir. Delphi'deki Apollon Tapınağı'nın girişinde altın harflerle yazılıydı.

Kinikler okulu

Kinizm (sinizm, kinik ya da kuşkuculuk), Sofist Gorgias'ın ve daha sonra da Sokrates'in öğrencisi olan Antisthenes'in öğretisidir. Antisthenes, Kynosarges Gymnasion´da okulunu kurmuştur.

Kendini bil

Gnothi seauton yani "Kendini bil" (Yunanca: γνῶθι σεαυτόν) bir Antik Yunan vecizesidir. Delphi'deki Apollon Tapınağı'nın girişinde altın harflerle yazılıydı.

Gnothi seauton

``Gnothi seauton`` yani ``"Kendini bil"`` (Yunanca: γνῶθι σεαυτόν) bir Antik Yunan vecizesidir. Delphi`deki Apollo Tapınağı`nın girişinde altın harflerle yazılıydı.

Gnothi sauton

Gnothi seauton yani "Kendini bil" (Yunanca: γνῶθι σεαυτόν) bir Antik Yunan vecizesidir. Delphi'deki Apollon Tapınağı'nın girişinde altın harflerle yazılıydı.

Elis-Eteria okulu

Elis-Eteria okulu, Sokrates'in öğrencisi Elis'li Phaidon'un kurduğu bilgici okul.

Aristofanes

Aristofanes ya da Aristophanes (İÖ 448-380), Eski Yunan komedisinin en büyük yazarıdır. Yaşadığı dönemin güncel konularına değinen komedileri günümüzde de sahnelenmektedir.