Etiket: Spin

Spin bağımlı

Spin bağımlı yapılar taşınana elektronların spin durumlarına göre değişik tepkiler veren yapılardır. Bu yapılar belli bir spin özelliğine sahip elektronları geçirip diğerlerini geçirmeyebilirler (Yarı-metal), ya da bir spindeki elektronlara diğer spindeki...

Hidrojen-4

Hidrojen-4 hidrojenin kararsız izotopudur. Çekirdeği bir proton ve üç nötrondan oluşmaktadır.

Antiparçacıklar

Antiparçacıklar her parçacıkta vardır (aynı kütle ve spine sahip fakat zıt yüklü).

Pauli matrisleri

Pauli matrisleri 2 × 2' lik, karmaşık sayılar içeren Hermisyen ve üniter matrislerden oluşan bir settir. Genellikle Yunan alfabesindeki 'sigma' (σ), harfiyle sembolize edilirler.

Hermisyen matris

Hermisyen matris karmaşık eşleniğinin transpozesi kendisine eşit olan matrislere verilen genel addır. Transpozesinin kendisine eşit olması şartı bu matrislerin kare matris olmaları kısıtlamasını getirir.

Pauli ilkesi

Pauli dışlama ilkesi, bir atomda iki fermiyonun aynı anda tamamen aynı kuantum sayılarına sahip olamayacaklarını ifade eden prensip. Avusturya asıllı İsviçreli Fizikçi Wolfgang Pauli tarafından 1925'te ortaya atılmıştır.

Pauli dışlama prensipi

Pauli dışlama ilkesi, bir atomda iki fermiyonun aynı anda tamamen aynı kuantum sayılarına sahip olamayacaklarını ifade eden prensip. Avusturya asıllı İsviçreli Fizikçi Wolfgang Pauli tarafından 1925'te ortaya atılmıştır.

Pauli dışlama prensibi

Pauli dışlama prensibi, bir atomda iki elektronun aynı anda aynı enerji seviyesinde bulunamayacaklarını ifade eden prensip. Avusturya asıllı İsviçreli Fizikçi Wolfgang Pauli tarafından 1925`te ortaya atılmıştır. Pauli bu prensibiyle 1945`te Nobel Fizik öd...

Pauli Prensipi

Pauli dışlama ilkesi, bir atomda iki fermiyonun aynı anda tamamen aynı kuantum sayılarına sahip olamayacaklarını ifade eden prensip. Avusturya asıllı İsviçreli Fizikçi Wolfgang Pauli tarafından 1925'te ortaya atılmıştır.

Fermiyon

Fermiyon, parçacık fiziğinde, spin kuantum sayısı buçuklu tamsayı (1/2, 3/2, ...) olan parçacıklardır. Fermiyonlar Fermi-Dirac istatistiğini takip ederler. Fermiyonlar, tamsayı spinli bozonlardan farklı olarak, Pauli dışlama prensibine uyarlar.

açısal ivme

Açısal ivme, açısal hızın birim zamandaki değişimidir.

Fermion

Fermiyon, parçacık fiziğinde, Fermi-Dirac istatistiğine uyan parçacıktır. Başka bir deyişle, Enrico Fermi ve Paul Dirac'ın gösterdiği üzere, Bose-Einstein istatistiğine sahip bozonların aksine fermiyonlar, belirtilen zamanda sadece bir kuantum durumuna ka...

balistik

BALİSTİK Alm. Ballistik, Fr. Balistique, İng. Balistics. Mermi ve füzelerin hareketlerini inceleyen bir bilim dalı. Uygulamalı mekaniğin bir kolu olarak düşünülebilir. Balistik üç bölüme ayrılır: 1) Mermi veya füzenin, silahta veya tesir sahasındaki harek...