Etiket: Standart

M/s

Gigavat

Gigavat, 1 (bir) vat`ın 1.000.000.000 katıdır ve çok büyük bir enerjiye sahiptir. Gigavat düzeyinde enerji, ancak yıldırım ve şimşek gibi çok yüksek enerjili doğa olaylarında ortaya çıkar. Bu enerji akımı insan vücudundan geçtiği zaman çarptığı insanın ya...

Derece (birim)

Derece bir çemberin 360`da birine karşılık gelen açı birimidir.

Bar (birim)

Bar (sembol bar), genellikle mühendislik uygulamalarında (Pascal`ın çok büyük değerler alması sebebiyle yerine) kullanılan basınç birimidir.

Şaku

Şaku (尺) eski Doğu Asya'da kullanılan uzunluk birimidir. Yaklaşık bir foota eşittir.

Resim kağıtları

A Serisi Kağıt Ölçüleri (mm)

Kilometre bölü saat

Kilometre bölü saat (km/h ya da kmh şeklinde de gösterilir), hız veya sürat birimi. Bir cismin 1 saat boyunca aldığı yolu ifade eder.

Kantar (birim)

56,452 gram (56.5 kg) ağırlığında veya 44 okkalık bir ağırlık ölçüsü birimi.

ISO 3166-2

ISO 3166-2, ISO 3166 standardının 2. kısmıdır. Ülke bölümlerinin ve bağlı alanlarının isimlerinin kodlanmasına ilişkin standartları içerir. Bu standardın amacı, yerler için isimleri yerine kullanılmak üzere dünya çapında geçerli bir kodlama yapılmasıdır....

Güneş kütlesi

Güneş kütlesi, gökbilimde yıldız ve gökadaların kütlelerini ifade etmek için kullanılır. Güneş`in kütlesine eşit ve Dünya`nın kütlesinin 332.950 katıdır: