Etiket: Tür

Sezar mantarı

İmparator mantarı (Amanita caesarea), Amanitaceae familyasından yenilebilen bir mantar türü. Güney Avrupa kökenlidir, Roma imparatorlarının favori mantarı olduğu için caesarea yani Sezar mantarı olarak da isimlendirilmiştir.

Perdicula

Perdicula, çalı bıldırcınlarını içeren kuş cinsi.

Kılıçgaga

Kılıçgaga, Recurvirostra cinsini oluşturun dört kıyı kuşuna verilen ad.

Irk (Biyoloji)

Biyolojide Tür ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında döllenerek üreyebilen akraba bitki ve hayvanlardır.

Diğer isimler

İkili adlandırma ya da binomial nomenklatür, tür adlarının iki kelimeden oluşacak biçimde gösterilmesi sistemi. Carl Linne'nin (1707-1778) bitki ve hayvanların isimlendirilmesi için ikili adlandırma (binomial nomenklatür) yani, 2 sözcükten oluşan (Cins ad...

Cosmarium

Cosmarium, genellikle tatlı sularda yaşarlar. 20 - 110 mikrometre uzunluğunda, tekhücreli ya da ipliksi yapıdaki alglerdir.

Cingulata

Armadillo ya da yaygın adıyla tatu, ana yurdu Güney Amerika olan plasental memelidir. Ortalama 75 cm.

Bataklık sirkenotu

Bataklık kazayağı (Chenopodium chenopodioides), ıspanakgiller familyasına ait, tek yıllık otsu kazayağı türü. Kuzey Afrika, Orta ve Güney Batı Asya, Kuzey Amerika'da yayılım gösterir.

Arabidopsis thaliana

Arabidopsis thaliana, turpgiller (Brassicaceae) familyasından görece sık rastlanan bir bitki türü. İlk kez onaltıncı yüzyılda Johannes Thal tarafından tarifi yapılmıştır.

Alismataceae

Alismataceae, çiçekli bitkilerden, 11 cins ve 85-95 tür içeren bir bitki familyasıdır. Kozmopolit dağılım gösteren bir familyadır.

Alabalık (anlam ayrım)

Alabalık - bir balık türü

Andız otu

Taksokutu