Etiket: Türbe

Ramazan Efendi Camii

Ramazan Efendi Camii İstanbul`un Kocamustafapaşa semtinde bir camidir. 1585`de Mimar Sinan tarafından yapılan cami, Kuvayı Milliye caddesinin otobüs duraklarında biten yönündedir. Tek minareli, kırma çatılıdır. Çeşitli tamirler görmüştür. Dede Efendi bu c...

Gazi Ahmet Paşa Camii

Gazi Ahmet Paşa Camii İstanbul`un Topkapı semtinde Fatma Sultan mahallesinde bir camidir. Mimarı Mimar Sinan`dır. Yapım tarihi 1558. Kara Ahmet Paşa Camii olarak da bilinir. Caminin banisi Kara Ahmet Paşa Yavuz Selim`in damadıdır. 1553`te idam edilmiştir....

Sünbül Sinan Efendi

kayda değerlik

Osmancık İkinci Beyazıt Köprüsü

Osmancık İkinci Beyazıt Köprüsü, Çorum`un Osmancık ilçesinde II. Bayezid tarafından inşa ettirilen köprü

Mahmutpaşa Çarşısı

Mahmutpaşa Çarşısı, İstanbul'da Mahmutpaşa semtinde Fatih Sultan Mehmet devri sadrazamlarından Veli Mahmud Paşa (ö. 1474) tarafından kendi adıyla anılan camiyle birlikte yaptırıldı (1462).

Mahmutpaşa Türbesi

Mahmutpaşa Türbesi, İstanbul'da Mahmutpaşa semtinde 15. yüzyılın sonunda inşa edilen türbe.

Kılıç Ali Paşa Camii

Kılıç Ali Paşa Camii Kaptan-ı Derya Kılıç Ali`nin Mimar Sinan`a yaptırdığı İstanbul`un Tophane semtinde bulunan camidir. 1580 yılında yapılmıştır. Türbe, medrese ve hamamdan oluşan bir de külliyesi vardır.

Tuzbaba Türbesi

Tuzbaba Türbesi İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Türkali mahallesinde, Uzunova Caddesi'nde bulunur. Fatih Sultan Mehmed'in Tuzcubaşısı’na ait olan türbe, kare planlı ve üzeri basık bir yapıdır.

Seyyit Haşim Edip Bey

Seyyid Hâşim Edip Bey, 1912 Nisan-Ağustos Osmanlı Meclis-i Mebusanı`nda İttihat ve Terakkî üyesi ve Humus milletvekili olarak bulundu.

Pencit Ali Türbesi

Pencit Ali Türbesi, Musul, Eski Sincar Kapısı`nda bulunur