Etiket: Türk Dil Kurumu

Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi

Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi, Osman Nedim Tuna tarafından yazılan Sümerce ve Türkçe arasındaki ilişkiyi karşılaştırmalı olarak inceleyen kitap.

Vüs’at O. Bener

Vüs`at O. Bener, (d. 1922-ö.2005) Türk yazar ve şair.

Türk Ulusu

Türk vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti'nin tabiyetinde bulunan kişidir. Yürürlükteki 1982 tarihli Anayasa'nın 66. maddesine göre, "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür." tanımı yapılmıştır.

Pandomim sanatçıları

Pantomim, pandomim ya da mim sanatı, en basit anlatımıyla sözsüz tiyatro oyunudur. Gösteri sanatının dallarından biridir.

Kültür nedir

Kültür farklı anlamları olan bir terimdir. İnsana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemidir.

Atatürk'ün kurduğu kurum ve kuruluşlar listesi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması sırasında, ekonomik, sosyal, kültürel alanda yapılan devrimleri desteklemek ve geliştirmek tarafından Atatürk tarafından kurulmuş kurum ve kuruluşların listesi.

Atatürk'ün kurduğu kurum ve kuruluşların listesi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin kurulması sırasında, ekonomik, sosyal, kültürel alanda yapılan devrimleri desteklemek ve geliştirmek tarafından Atatürk tarafından kurulmuş kurum ve kuruluşların listesi.

Yusuf ile Zeliha

Yusuf ile Zeliha mesnevisi , Şeyyad Hamza`nın Anadolu`da tasavvuf konusunda yazmış olduğu ilk eserdir. Yusuf ile Zeliha`nın elde bulunan tek ve bozuk yazması Dehri Dilçin tarafından Türk Dil Kurumu yayını olarak bastırılmıştır (1946). Kur`an`daki Yusuf...