Etiket: Türk dilleri

Çulım Tatarları

Çulım Tatarları Rusya`nın Tomsk Oblastı`nda ve Krasnoyarsk Krayı`nda yaşayan bir Türk halkıdır. Dilleri Türk dilleri grubuna ait Çulım Tatarcası`dır. Konuştukları dile ``Ös`` adını verirler. 2002 nüfus sayımına göre sayıları 1000`den azdır.

Moğol dilleri

Moğol dilleri, Orta Asya`da konuşulan on üç dilin oluşturduğu dil öbeği. Moğolca(Halha), Buryatça gibi diller bu gruba girer. Bazı dilbilimcilerin yaptığı tasnife göre Moğol dilleri, Tunguz dilleri ve Türk dilleriyle birlikte Altay dilleri ailesini oluştu...

Argu öbeği

Argu grubu Türk dillerinin bir koludur.

Argu grubu

Argu grubu Türk dillerinin bir koludur.

Ogurca

Ogur grubu, Oğur grubu ya da Bulgar grubu, Türk dillerinin bir koludur. Bu grubun günümüzde tek hayatta kalmış olan dili, yaklaşık iki milyon kişinin konuştuğu Çuvaşçadır.

Ogur grubu

Ogur grubu, Oğur grubu ya da Bulgar grubu, Türk dillerinin bir koludur. Bu grubun günümüzde tek hayatta kalmış olan dili, yaklaşık iki milyon kişinin konuştuğu Çuvaşçadır.

Ogur dilleri

Ogur grubu, Oğur grubu ya da Bulgar grubu, Türk dillerinin bir koludur. Bu grubun günümüzde tek hayatta kalmış olan dili, yaklaşık iki milyon kişinin konuştuğu Çuvaşçadır.

Ogur dil grubu

Ogur grubu, Oğur grubu ya da Bulgar grubu, Türk dillerinin bir koludur. Bu grubun günümüzde tek hayatta kalmış olan dili, yaklaşık iki milyon kişinin konuştuğu Çuvaşçadır.

Karçayca

Karaçayca, Kuzey Kafkasya`da yaşayan Karaçayların konuştuğu dil. Türk dillerinin Kıpçak öbeğine bağlıdır. Birbirine yakınılğı dolayısıyla Karaçayca ve Balkarca Karaçay-Balkarca olarak da adlandırılır.

Bulgar dil grubu

Ogur grubu, Oğur grubu ya da Bulgar grubu, Türk dillerinin bir koludur. Bu grubun günümüzde tek hayatta kalmış olan dili, yaklaşık iki milyon kişinin konuştuğu Çuvaşçadır.

Bulgar Türkçesi

Ogur grubu, Oğur grubu ya da Bulgar grubu, Türk dillerinin bir koludur. Bu grubun günümüzde tek hayatta kalmış olan dili, yaklaşık iki milyon kişinin konuştuğu Çuvaşçadır.