Etiket: Türk Edebiyatı

Göktürk Destanları

Göktürk Destanları çeşitli parçalardan oluşmuştur. Bozkurt parçasında Göktürkler’in bir boz kurdun soyundan geldikleri, Ergenekon parçasında ise Ergenkon’a

Ümmî

Ümmî, kelime manasıyla okuma-yazması olmayan demektir.

Vatan Yahut Silistre (oyun)

Vatan Yahut Silistre Türk Edebiyatı`nın batılı anlamda yazılıp oynanan ilk tiyatro yapıtıdır. Namık Kemal (d. 1840 - ö. 1888) tarafından yazılmıştır.

Gazavât-nâme

Gazavât, Arapça gazve, yani gaza, cenk etmek, nâme Farsça destan manasına gelmektedir. Arap edebiyatında "magazi" diye bilinir. Ordunun akınlarını, savaşları, kahramanlıkları, zaferleri anlatılan düz yazı ya da şiir biçiminde anlatılır. Gazanâme...

Dost (kitap)

Dost, Türk yazar ve şair Vüs`at O. Bener`in öykü kitabı.

Bilkent Üniversitesi Türkçe Topluluğu

Bilkent Üniversitesi Türkçe Topluluğu

Avner Levi

Avner Levi, 1942 yılında İzmir`de doğdu ve Karşıyaka Lisesi`nden mezun oldu. 1963-1964 yıllarında Türk ordusunda yedeksubay olarak hizmet yaptı ve 1968 yılında İsrail`e göç etti. 1983 yılında Kudüs İbrani Üniversitesi`nden doktorasını aldı. İnceleme ve ar...

Ahmet Bozkurt

Ahmet Bozkurt (d. 1977 Erzincan-Tercan) Türk şair ve yazar.

Türk Dili ve Edebiyatı

Türkiye`deki üniversitelerin çoğunda bulunan Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde, Türkçe`nin ve Türk Edebiyatı`nın tarihî gelişimi ile ilgili eğitim verilir. Mezunlarına Türkolog unvanı verilir. 2007 yılı itibariyle Türkiye`de 108 üniversite bulunmaktadır...

Gizli El (roman)

Gizli El, Reşat Nuri Güntekin'in ilk olarak 1920 yılında yayımlanan romanı. Kitap Türk Edebiyatı'nın klasikleri arasında gösterilir.

Dost (1952)

Dost, Türk yazar ve şair Vüs'at O. Bener'in öykü kitabı.

Turan Alkan

Ahmet Turan Alkan, 1954 yılında Sivas’ta doğdu; İlk, orta ve lise eğitimi bu şehirde tamamladıktan sonra 1972 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi; bu fakültenin Siyaset ve İdare bölümünden 1977 yılında mezun oldu.

Savlar

Savlar, İslamiyet öncesi Türk Edebiyatında günümüzdeki atasözünün karşılığıdır. Akılda kalan, sözlü gelenekle nesilden nesile aktarılan özlü bir anlatım biçimidir.