Etiket: Türk Tarih Kurumu

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Prof.Dr.İsmail Hakkı Uzunçarşılı (d. 1888, İstanbul, Türkiye), (ö. 10 Ekim, 1977), Türk siyasetçi ve tarihçi.

Atatürk'ün kurduğu kurum ve kuruluşlar listesi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması sırasında, ekonomik, sosyal, kültürel alanda yapılan devrimleri desteklemek ve geliştirmek tarafından Atatürk tarafından kurulmuş kurum ve kuruluşların listesi.

Atatürk'ün kurduğu kurum ve kuruluşların listesi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin kurulması sırasında, ekonomik, sosyal, kültürel alanda yapılan devrimleri desteklemek ve geliştirmek tarafından Atatürk tarafından kurulmuş kurum ve kuruluşların listesi.

Türklük bilgisi

Türkoloji (Osm. Türkiyat) veya Türklükbilimi, Türk halkları ve özellikle Türk dil ve lehçeleriyle ilgilenen bilim dalı.

TTK

TTK ile aşağıdakilerden herhangi biri kastedilmiş olabilir:

Mehmet Doğan

D. Mehmet Doğan, Ankara/Kalecik`te doğdu (1947).

Işın Demirkent

Prof. Dr. Işın Demirkent (1938, İzmir - 3 Şubat 2006, İstanbul), Türk tarih profesörüdür.

D.MEHMET DOĞAN

Belleten (dergi)

Belleten, Türk Tarih Kurumu tarafından, Ocak 1937'den bu yana dört ayda bir Türkçe olarak yayımlanmakta olan, dil ve tarih konulu makalelere yer veren bir dergidir. Dergi, 1910'da yayınlanmaya başlayan Tarih-i Osmani Encümeni mecmuasının devamıdır.

Ali Canip

Ali Canip Yöntem, (d. 1887 İstanbul) - (ö.

Ali Canip Yöntem

Ali Canip Yöntem, (d. 1887 İstanbul) - (ö. 26 Ekim 1967), Türk şair, yazar ve edebiyat tarihi araştırmacısı.

belleten

Belleten, Türk Tarih Kurumu tarafından, 1937`den bu yana dört ayda bir Türkçe olarak yayımlanmakta olan, dil ve tarih konulu makalelere yer veren bir dergidir. Türkiye`nin en eski dergilerden biridir.