Etiket: Türkiye Komünist Partisi (1920)

Türkiye Devriminin Yolu

2. Bu çizgiyi sürdürme savlı grupların çerçeve adı: Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu - Türkiye Devriminin Yolu (THKO-TDY)

Çin komunist partisi

Çin Komünist Partisi (ÇKP), 1 Temmuz 1921 tarihinde kurulmuştur. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)'nin kurucu ve iktidar partisidir ve 2009 yılında açıklanan ve toplam Çin nüfusunun % 5.6'sına tekabül eden 75,931,000 üye sayısıyla dünyadaki en büyük siyasi parti...

Komunist parti

Komünist parti, işçi sınıfının önderliğinde üretim araçlarının mülkiyetinin kolektifleştirilmesini hedefleyen ve tüm dünyada herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar ilkesi doğrultusunda sınıfsız, sınırsız ve sömürüsüz bir dünya kurmayı amaçlayan...

TKP (siyasi parti)

Türkiye Komünist Fırkası

TKP (eski siyasi parti)

Türkiye Komünist Partisi, 1920 yılında kurulan, Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan ilk yasal komünist siyasi parti.

T.K.P.

Türkiye Komünist Fırkası

Türkiye Komünist Partisi

TKP (Türkiye Komünist Partisi)'nin örgütsel tarihi, 1978 yılında Türkiye İşçi Partisi'nde (TİP)yaşanan ayrışma sonrasında ortaya çıkan Sosyalist İktidar grubu ile başlar. Bir dönem boyunca, ilk sayısı 1986 yılında basılan ve bugün partinin teorik organı o...