Etiket: Türkiye Komünist Partisi (2001)

Yurtsever (gazete)

Emperyalizme Karşı Yurtsever Cephe`nin haftalık siyasi gazetesidir. İlk olarak olarak kasım 2005`te Yurtsever Cephe Günlüğü olarak olarak yayınlamıştır. Kasım 2006`dan itibaren ise haftalık önlü arkalı, tek sayfalı gazete olarak yayınlanmaya başmıştır. 9...

Türkiye'deki komünist partilerin listesi

Aşağıda, Türkiye'deki komünist siyasi parti ve örgütlerin bir listesi yer almaktadır.

Metin Çulhaoğlu

Metin Çulhaoğlu (d. 1947, Balıkesir), sosyalist yazar ve siyasetçi.

Düşünce ve Eylem

1995 yılında Sosyalist İktidar Partili Öğrenciler tarafından aylık olarak yayınlanmaya başlamıştır. 2000 yılının başına kadar faliyet gösteren dergi, Türban Neyi Örtüyor, YÖK gibi çıkardığı özel sayılarla yankı bulmuştur. 2007 Şubat ayından itibaren ise Y...

TKP (siyasi parti)

Türkiye Komünist Fırkası

TKP (eski siyasi parti)

Türkiye Komünist Partisi, 1920 yılında kurulan, Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan ilk yasal komünist siyasi parti.

T.K.P.

Türkiye Komünist Fırkası

Türkiye Komünist Partisi

TKP (Türkiye Komünist Partisi)'nin örgütsel tarihi, 1978 yılında Türkiye İşçi Partisi'nde (TİP)yaşanan ayrışma sonrasında ortaya çıkan Sosyalist İktidar grubu ile başlar. Bir dönem boyunca, ilk sayısı 1986 yılında basılan ve bugün partinin teorik organı o...

yurtsever

Emperyalizme Karşı Yurtsever Cephe'nin aylık siyasi-işçi gazetesidir. İlk olarak olarak kasım 2005'te Yurtsever Cephe Günlüğü olarak olarak yayınlamıştır.