Etiket: Tüzel kişi

Vilâyet

Vilâyet, (Arapça: ولاية wilayah), bir valinin yönetimi altındaki yönetim birimi. Türkiye Cumhuriyeti'nde vilayet, il mânâsında kullanılır.

Tutsat

Mortgage, Türkçe anlam karşılıklarında; Tutsat, tutulu satış, ipotekli satış, rehinli satış ya da mortgage bir malın kendisinin güvence olarak gösterilerek, ödünç alınan parayla satın alınması anlamına gelen iktisadi terimdir. Tutulu satış genellikle taşı...

Tut sat

Mortgage, Türkçe anlam karşılıklarında; Tutsat, tutulu satış, ipotekli satış, rehinli satış ya da mortgage bir malın kendisinin güvence olarak gösterilerek, ödünç alınan parayla satın alınması anlamına gelen iktisadi terimdir. Tutulu satış genellikle taşı...

Kişiler Hukuku

Medeni Hukuk dalı olarak Kişiler Hukuku, Medeni Kanun'un birinci kitabında düzenlenmiştir. Kişi haklarıyla ilgilidir.

Tutulu satış

Mortgage, Türkçe anlam karşılıklarında; Tutsat, tutulu satış, ipotekli satış, rehinli satış ya da mortgage bir malın kendisinin güvence olarak gösterilerek, ödünç alınan parayla satın alınması anlamına gelen iktisadi terimdir. Tutulu satış genellikle taşı...

Mordgage

Mortgage, Türkçe anlam karşılıklarında; Tutsat, tutulu satış, ipotekli satış, rehinli satış ya da mortgage bir malın kendisinin güvence olarak gösterilerek, ödünç alınan parayla satın alınması anlamına gelen iktisadi terimdir. Tutulu satış genellikle taşı...

Medenî Hukuk

Medeni Hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukûku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır. Özel hukuk denilince Medeni Hukuk (yurttaşlar huk...

Cari işlemler bilançosu

Ödemeler dengesi, en geniş anlamıyla, bir ekonomide

keşideci

Çek veya poliçeyi, düzenleyerek ve imza ederek, muhataba ya da lehdara yapılacak ödeme için, ödeme emri veren gerçek ya da tüzel kişi.

işadamı

İş adamı, ticari kâr amaçlı bir kuruluşun yönetiminde görev alan kişiye verilen isimdir. Bu kavram, çoğunlukla "beyaz yakalı" diye tâbir edilen çalışan grubunu kapsamaktadır.

iş kadını

İş adamı, ticari kâr amaçlı bir kuruluşun yönetiminde görev alan kişiye verilen isimdir. Bu kavram, çoğunlukla "beyaz yakalı" diye tâbir edilen çalışan grubunu kapsamaktadır.

tekdüzen

Tekdüzen, Muhasebe sistemidir. 1.1.1994`ten itibaren tekdüzen sistemine geçilmiştir. Amaç, gerçek ve tüzel kişilerin defter tutma faaliyetlerinin güvenilirliği, tutarlılığı, denetim kolaylığıdır. Tebliğ olarak ``Resmi Gazetede yayımlanmıştır (26.12.1992-2...

ödemeler dengesi

Belli bir dönemde bir ülkede oturanlarla başka ülkelerde oturanlar arasında yapılan bütün iktisâdî işlemleri sistematik bir biçimde gösteren tablo. Belli bir dönem terimi genellikle bir yıllık bir süreyi ifâde eder. Aslında ödemeler dengesi daha uzun veya...

medeni hukuk

Medeni Hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukûku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır. Özel hukuk denilince Medeni Hukuk (yurttaşlar huk...