Etiket: Tıp

Golden periyot

Beşeri ve veteriner hekimlikte, açık yaralarda sağıltıma gidilmeden önce yaranın durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Deri bütünlüğü bozulduğu andan itibaren, tüm yaralar enfeksiyon riski ile karşı karşıyadır. Bu yüzden yaralar ilk 6 saatlik periyotta hek...

EMedicine

eMedicine ,1996 yılında,doktor olan Scott Plantz ve Richard Lavely tarafıdan kurulmuş, internet üzerinde yer alan bir medikal veri tabanıdır.2006 yılının Ocak ayında ``WebD`` adlı kuruluşa satılmıştır.Hastalıklar konusunda bilgiler içeren bu veritabanına...

Beyin enfarktüsü

Tıpkı kalp enfarktüsünde bir kan damlasının kalbe giden damarı tıkaması gibi, felç geçirirken de beyindeki atardamar kandaki pıhtılaşmadan dolayı tıkanır. Damarın tıkanmasıyla, damarın gerisinde bulunan beynin çeşitli bölgelerine oksijen akışı engellenir....

Bernard-Soulier sendromu

Bernard Soulier Sendromu hafif dereceli trombositopeni, periferde dev trombositlerle karakterli otozomal resesif kalıtılan trombosit fonksiyon bozukluğudur. Ayrıca bir membran reseptör proteini olan Glukoprotein 1 b (GPIB) anomalisi ve kalitatif trombosit...

Balyoz Harekatı

12 Mart 1971`de gerçekleşen askeri darbeden sonra Mahir Çayanların İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom`u kaçırmasıyla başlayan sol karşıtı tutklamalar dizisi. Harekat kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 6 ilde sıkıyönetim ilan edildi, TİP...

Antimuan

Antimon, periyodik tablonun 5-A grubunda yeralan element. Simgesi Sb dir.

Akupresör

Accupressure, Çin`de binlerce yıldır uygulanan bir tedavi yöntemidir. Genel olarak belirli noktalara basınç uygulamak suretiyle bölgede toplanan enerji yoğunluğunun dağıtılması ve ilgili noktalarla bağlantılı organların bu şekilde rahatlatılması esasına d...

Akrosiyanoz

Deri hücrelerine kan taşıyan küçük atardamarların kasılması sonucunda genellikle ellerin, daha seyrek olarak ayakların dalga dalga hafif morarması.

Akciğer biyopsisi

Akciğer biyopsisi, çeşitli akciğer hastalıklarının tanısı amacıyla mikroskop altında incelenmek üzere akciğer dokusundan küçük bir parçanın alınması işlemidir.

İğne biyopsisi

İğne aspirasyon biyopsisi (İAB), ya da diğer adı ile İnce iğne aspirasyon sitolojisi (İİAS), İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ve İnce iğne aspirasyonu boyundaki yumrular gibi çeşitli tıbbi durumların teşhisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu teknikte m...

İğne aspirasyon biyopsisi

İğne aspirasyon biyopsisi (İAB), ya da diğer adı ile İnce iğne aspirasyon sitolojisi (İİAS), İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ve İnce iğne aspirasyonu boyundaki yumrular gibi çeşitli tıbbi durumların teşhisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu teknikte m...

İridektomi

İridektomi, ``(fr.iridectomie)``, irisin kısmen kesilmesidir.

İnce iğne aspirasyon biyopsisi

İğne aspirasyon biyopsisi (İAB), ya da diğer adı ile İnce iğne aspirasyon sitolojisi (İİAS), İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ve İnce iğne aspirasyonu boyundaki yumrular gibi çeşitli tıbbi durumların teşhisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu teknikte m...

Üranizm

Erkekte görülen cinsel sapkınlık. Bu ruhi anomalid salt zihinsel olarak kalabilir. Kişi zevklerini, tavırlarını, davranışlarını bazen elbiselerini benimsedği cinse uydurur. Başka hallerde sapık bu eğilimlerini gerçekleştirir homoseksüellik gibi.