Etiket: Türk

Spor Federasyonları

Türkiye'de bulunan Spor Federasyonları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlaıdır ve bu bağlı olan spor federasyonu sayısı 58 dir.

Oniki Hayvanlı Takvim

12 Hayvanlı Takvimi (Çince: 地支 Dìzhī veya 十二支 Shíèrzhī; Japonca: 十二支 Jūnishi veya 干支 Eto), Çin kökenli olup Asya'da yaygın olarak kullanılmış takvim, aynı zamanda

Göktürk Destanları

Göktürk Destanları çeşitli parçalardan oluşmuştur. Bozkurt parçasında Göktürkler’in bir boz kurdun soyundan geldikleri, Ergenekon parçasında ise Ergenkon’a

Tarihteki Türk Devletleri

Türk sözcüğünün anlamı; "Güçlü, kuvvetli, miğfer, türemiş, kazanmış" demektir. Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı Türkçe Sözlükte, Türkler; Asya ve Doğu Avrupa'da yaşayan, Türkçe'nin çeşitli lehçelerini konuşan soy ve bu soydan gelen kimse diye belirtilmekte...

Son Ders: Aşk ve Üniversite

Film

Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun

Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun, 25 Ekim 1963 yılında kabul edilen, kanun numarası 353 olan, 26 Ekim 1963 tarihinde 11541 Mükerrer sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren kanundur.

Şükrü Meto

Şükrü Meto, Türk siyasetçi.

Şevket Yılmaz

Şevket Yılmaz (d. 1929-17 Ağustos 1999), Türk sendikacı.

Şevket Bülend Yahnici

Şevket Bülend Yahnici (d. 1950, Ankara Türkiye), Türk siyasetçi.

İsmet Bertan

İsmet Bertan. (1959, Alaşehir-) Çocuk romanları yazarı.

İsmail Özgün

İsmail Özgün (d. 1956, Balıkesir, Türkiye), Türk siyasetçi.

İsmail Sancak (siyasetçi)

İsmail Sancak, Türk siyasetçi.

İsmail Sabuncu

İsmail Sabuncu, (d. 1891, Şebinkarahisar, Giresun Türkiye) - (ö. 1 Mayıs 1961) Türk siyaset adamı.

İsmail Köse

İsmail Köse (d. 1941, Erzurum, Türkiye), Türk siyasetçi.

İsmail Hüsrev Tökin

İsmail Hüsrev Tökin, (d. 1902) - [ö. 1992), Türk siyasetçi.