Etiket: Taşkın

Akarsu morfolojisi

Tanımlamalar

Taşkın (anlam ayrım)

Taşkın - Bir doğa olayı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(DSİ); 1953 yılında, Çevre ve Orman Bakanlığı`na bağlı, ülkemizdeki tüm su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, katma bütçeli ve tüzel kişiliğe haiz en yetkili kuruluş olarak kurul...

Barajlar

Baraj, eski zamanlardan beri insanlığın su ihtiyacını karşılamak ve tarımsal alanların sulanması amacıyla inşaa edilen su yapılarıdır. Günümüzün modern barajları stratejik öneme sahiplerdir.

baraj

BARAJ Alm. Staudamm, Fr. Barrage, İng. Dam. Bir akarsu vadisini kapatan ve arkasında su biriktiren; enerji üretimi, içme için kullanılma, sulama suyu temini ve akarsuların düzenlenmesi gibi pekçok gayeye hizmet eden ekonomik faydası büyük olan tesisler...