Etiket: Taoizm

Daoizm

Taoizm (Daoizm ya da Taoculuk olarak da anılır), Çince: 道教; pinyin: Daojiao ve Çince: 道家; pinyin: Daojia iki ayrı kelimenin Türkçe'deki karşılığı olarak kullanılmaktadır. Daojiao Çin kültüründe bir dine işaret ederken, Daojia ise bir felsefe, düşünce...

Beş Kutsal Dağ

Çin'in kutsal dağları, Çin mitolojisi ve inançlarında kutsal kabul edilen dağlardır. Daoist gelenek ile Budist gelenekteki kutsal dağlar farklıdır.

Tao (Taoizm)

Taoizm

Zhuangzi

Zhuāngzǐ (pinyin), Chuang Tzu (Wade-Giles), Chuang Tsu, ya da Chuang Tse (Çince: okunuşu Cuanğzı) M.Ö. 4.

Yin ve Yang

Yin ve Yang felsefesi, dünyada bugün varolan gelmiş geçmiş tüm bilgi kaynaklarının temelinde görünebilen, karşıt kutupları ve bu kutupların birbiriyle olabilecek her türlü ilişkisini ortaya koymaya uğraşır. Kadim Çin'in yazılı en eski belgelerinden kabul...

Yin Yang Kuramı

Yin ve Yang felsefesi, dünyada bugün varolan gelmiş geçmiş tüm bilgi kaynaklarının temelinde görünebilen, karşıt kutupları ve bu kutupların birbiriyle olabilecek her türlü ilişkisini ortaya koymaya uğraşır. Kadim Çin'in yazılı en eski belgelerinden kabul...

Yin Yang

Yin ve Yang felsefesi, dünyada bugün varolan gelmiş geçmiş tüm bilgi kaynaklarının temelinde görünebilen, karşıt kutupları ve bu kutupların birbiriyle olabilecek her türlü ilişkisini ortaya koymaya uğraşır. Kadim Çin'in yazılı en eski belgelerinden kabul...

Tao Te Çing

Tao Te Ching (Çince:道德經 [Listen] , pinyin: Dào dé jīng okunuşu daodıcinğ)

Tao Te Ching

Tao Te Ching (Çince:道德經 <nowiki>[</nowiki>Listen<nowiki>]</nowiki> , pinyin: Dí o dí© jÄ«ng okunuşu daodıcinğ)Antik bir Çince metindir. ``Tao`` "yol", ``Te`` "erdem", ``Ching`` ise ``kitap``, ``öğreti`` an...

Li Po

Li Bai ya da Li Po (李白) (d.701- ö.762) Tang dönemi'nde yaşamış Çinli bir şairdir. Ölümsüz Şair olarak çağırılan Li Bai, Du Fu ile beraber Çin edebiyat tarihinin en büyük iki şairinden biri olarak gösterilir.

Laozi

Lao Zi, (Çince; 老子,okunuşu Laozı). Kimi kaynaklarda adı Lao Tsu, Lao Tzu, Lao Tse, Laotze veya Laozi)olarak da geçer. Lao Çince 'yaşlı', Zi da 'hoca', 'bilge' demektir. Tao Te Ching (Çince: 道德經, Pinyin: Dao De Jing) kita...

Laotze

Lao Zi, (Çince 老子,okunuşu Laotsı). Kimi kaynaklarda adı Lao Tsu, Lao Tse, Laotze veya Laozi)olarak da geçer.