Etiket: Tekel

Kamu iktisadi teşebbüsü

Kamu İktisadî Teşebbüsü (KİT) kavramı devletten devlete değişmekle birlikte, genel olarak kamusal kaynakları kullanmak yoluyla ekonomik alanda faaliyet gösteren Devlet Kuruluşlarnı ifade eder. Türkiye'de Kamu İktisadî Teşebbüsleri ifadesi ilk kez 1961 Ana...

Ekonomik soykırım

Bir ekonomik topluluğun, birliğin ya da kuruluşun, ekonomik anlamda kendisinden daha zayıf olan rakibinin tüm kaynaklarını sömürmesi, ekonomik olarak çökertmesi durumudur. Ekonomik soykırım, serbest piyasa ekonomisinin (sınırlandırılmamış) geçerli olduğu...

Cevizli, Kartal

İstanbul Kartal ilçesinin en batısında bulunan Tekel Fabrikası ve Lojmanları ile meşhur,Minibüs Yolu vasıtasıyla Kadıköy ve Pendik`e bağlanan mahalledir.Ayrıca bu mahalle sınırı içinde, bir İstanbul Halk Ekmek fabrikası bulunmaktadır.

Âhiler

Ahilik, Ahi Evran tarafından 'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilâtıdır. Aslen Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmeleri...

Düopol

Düopol, piyasada bir ürünü üreten 2 rakip firmanın ve bu firmaların rekabet içinde olması durumudur. Eğer bir düopolde firmalar beraber uyumlu eylem içinde bulunup beraber fiyatları kontrol ediyorlarsa bu uygulama tekele benzer. Ancak böyle bir uygulama p...

Bomonti Bira Fabrikası

Bomonti Bira Fabrikası, adını İstanbul`un en eski semtlerinden birine vermiş olup, Türkiye`de modern bira üretim tekniği ile imalata başlamış olan ilk bira üretim tesisidir. İsviçreli Bomonti kardeşler tarafından 1890 senesinde Feriköy`de kurulan fabrika...

Bağımsız medya

Bağımsız medya, iletişim araçlarının tekelleşmesi esasından oluşan medyanın artık tarafsızlığını kaybetmesi nedeniyle alternatif ve doğru haber verme ilkesine sahip medya kuruluşlarıdır.

yemek tuzu

Yemek tuzu Kimyada sodyum klorür (NaCl) ismiyle bilinen beyaz kristalize bir bileşik. İnsan da dahil olmak üzere bütün canlıların besin kaynaklarından olan tuz, ticari bakımdan da önemli bir maddedir. Dünyanın her yerinde rastlanabilen sofra tuzu tarih bo...

BBC

British Broadcasting Corporation, BBC, İngiltere'de kraliyet beratı altında ve devletin parasal desteğiyle çalışan yayın kuruluşudur. Kuruluşundan 1954'e kadar televizyon, 1972'ye kadar da radyo yayınları alanında tekel konumunu korumuştur. Merkezi Londra...

tröst

Bir ekonomide serbest ticâreti sınırlamak veya ortadan kaldırmak gâyesiyle piyasaya hâkim olmak düşüncesiyle meydana getirilen işletmeler arası birleşmeler. Tröst aynı sanâyi dalında çalışan işletmelerin yatay birleşmeleridir.

Monopol

Tekel ya da monopol, bir pazarda belirli bir ürün için üretici ya da dağıtımcı olarak tek bir firmanın bulunması durumudur. Bir monopol, rakip firmaların daha düşük fiyat koyması korkusu olmadan kendi fiyatını belirleme gücüne sahiptir.