Etiket: Tengri

Musala

Musala (Bulgarca Мусала), Bulgaristan'da, Rila Dağı’nın zirvesidir. Rila Millî Parkı sınırları içinde bulunanur.

Han Tengri Dağı

Han Tanrı Dağı (Uygurca: Hantengri Dasi; Eski Türkçe, "Gök'ün efendisi (Han'ı)", Orta Asya'da yedi bin metreden fazla yüksekliğe sahip, Tanrı sıradağlarına bağlı bir dağ. Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) sınırları içerisindeki en yüksek...

Han Tengri

Dağ

Tengre

Tengri, Eski Türkçede Tanrı, Gökyüzü; Eski Türklerin ve Moğolların inancı Tengricilik'de Gök Tanrı'sı (Kök Tengri) ya da Gök'ün yüce tini(ruhu)dir.

Tengir

Tengri, Eski Türkçede Tanrı, Gökyüzü; Eski Türklerin ve Moğolların inancı Tengricilik'de Gök Tanrı'sı (Kök Tengri) ya da Gök'ün yüce tini(ruhu)dir.

Tengere

Tengri, Eski Türkçede Tanrı, Gökyüzü; Eski Türklerin ve Moğolların inancı Tengricilik'de Gök Tanrı'sı (Kök Tengri) ya da Gök'ün yüce tini(ruhu)dir.

Tangri

Tengri, Eski Türkçede Tanrı, Gökyüzü; Eski Türklerin ve Moğolların inancı Tengricilik'de Gök Tanrı'sı (Kök Tengri) ya da Gök'ün yüce tini(ruhu)dir.

Tangra

Tengri, Eski Türkçede Tanrı, Gökyüzü; Eski Türklerin ve Moğolların inancı Tengricilik'de Gök Tanrı'sı (Kök Tengri) ya da Gök'ün yüce tini(ruhu)dir.

Erlik Han

Erlik Han - Türk ve Altay mitolojisinde kötülük yapan Tanrı ruhudur(melek). Erlik Han Gök Tanrı'nın oğulu ve eski Türklerin inancı Tengricilikte yeraltı aleminin efendisidir.

Bay Ülgen

Ülgen (Azerice: Ülgen, Hakasça: Ӱлген, Kırgızca: Ульгень, Rusça: Ульге́нь, Osmanlıca: اولگن) - Türk ve Altay mitolojisinde İyilik Tanrısıdır. Ülken (Ülgön) Han ve Moğolcada Ulgan Han.

Ay Ata

Ay Dede ya da Ay Ata (Azerice: Ay Ata, Kiril: Ай Ата veya Türkmence: Aý Däde, Azerice: Ay Dədə) - Altay'ların Tengricilik inancında Ay Tanrısı olarak görülebilecek bir kutsal varlıktır ve Gök Aleminin altıncı katında oturur. Bu inanca göre Ay Dede insanla...