Etiket: Teori

Eğitimsel toplum bilimi

Eğitim kurumlarını ve okullaşma ile modern endüstri toplumlarında okullaşma sistemlerini, ‘okul ile toplumsal yapı arasındaki ilişkileri konu alan, eğitim kurumunun toplumun diğer büyük kurumsal düzenleriyle, yani iktisat, politika, din, vb. ile olan il...

Eğitim toplum bilimi

Eğitimsel toplum bilimi (ya da eğitim sosyolojisi), eğitim kurumlarını ve okullaşma ile modern endüstri toplumlarında okullaşma sistemlerini, ‘okul ile toplumsal yapı arasındaki ilişkileri konu alan, eğitim kurumunun toplumun diğer büyük kurumsal düzenler...

Deneme yanılma yöntemi

Deneme yanılma yöntemi, bir uygulamayı teoride kalmayarak uygulamada deneyerek yapıp sonucunda ortaya çıkacak başarılı ve başarısız sonuçları bizzat gözlemleyerek bir sonuca ulaşma yöntemi olarak adlandırılabilir.

Yaşamın anlamı

Felsefi bir soru olan "Hayatın anlamı nedir?", farklı insanlar tarafından farklı şekillerde algılanabilir ve "anlam" sözcüğünün buradaki belirsizliği farklı açıklamalara yol açar: "Hayatın kökeni nedir?" , "Evrenin ve yaşamın doğası nedir?", "Hayatı değer...

Varoluşun amacı

Felsefi bir soru olan "Hayatın anlamı nedir?", farklı insanlar tarafından farklı şekillerde algılanabilir ve "anlam" sözcüğünün buradaki belirsizliği farklı açıklamalara yol açar: "Hayatın kökeni nedir?" , "Evrenin ve yaşamın doğası nedir?", "Hayatı değer...

Teorik astrofizik

Teorik astrofizik, astronomlar tarafından gözlemlenen olguları, fizik terimleri ve teorik yaklaşımlarla açıklamaya çalışan disiplindir.

Saingilo

Saingilo Gürcü ırkçılarının uydurduğu ve hiçbir tarihsel esası olmayan bir yerdir. Bu ırkçı teoriye göre Azerbaycan Cumhuriyetinin Şeki-Zakatala belgesinin gerçek adı Saingiloymuş.

Ovizm

Ovizm (Fransızca: ``Ovisme``), biyol. Bugün terk edilmiş olan biyolojik teori.

Molekül Orbital Teorisi

Elektronun bulunma olasılığının en fazla olduğu hacimsel bölgelere orbital denir. Atomik orbitallerin birbirleri ile etkileşimlerini ve bunun sonucu olarak molekül orbitalleri oluşumu üzerine kurulan ve özellikle kovalent bağları açıklamada oldukça başarı...

Hayatın anlamı

Felsefi bir soru olan "Hayatın anlamı nedir?", farklı insanlar tarafından farklı şekillerde algılanabilir ve "anlam" sözcüğünün buradaki belirsizliği farklı açıklamalara yol açar: "Hayatın kökeni nedir?" , "Evrenin ve yaşamın doğası nedir?", "Hayatı değer...

Bertil Ohlin

Bertil Ohlin(1899-1979)

Sosyonik

Sosyonik, yeni bir psikolojik teoridir. Bu teoriye göre, insanlar arasındaki ilişkiler, onların genetik olarak doğuştan psikolojik türleri tarafından belirlenir. Sosyonik düşünce, C.

Pluralizm

Bir tür cinsel sapıklıktır. Bu sapmayı gösteren bir kimsenin cinse! doyuruya erişmesi için kendisine birden fazla eş bulması gereklidir. Pluralizm iki biçimde kendini gösterir. 1- Erkek kendisine iki ya da daha fazla kadın bulmak için çalışır. Cinsel b...

işçi partisi

İşçi Partisi, Doğu Perinçek`in başkanlığını yürüttüğü bir Türk siyasi partisidir. İşçi Partisi köklerini Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisi ve Türkiye İşçi Köylü Partisi`nden alır. Parti`nin gençlik kolu ise Öncü Gençlik olarak adlandırılmıştır.

politoloji

Politika Bilimi (``Politika bilimi``), politikanın teori ve pratiğini inceleyen, politik davranış ve sistemleri analiz eden, sosyal bilim koludur.