Etiket: Tepkime

Katölizor

Katalizör (Yunanca'dan κατάλυσις: çözülme), bir kimyasal tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını arttıran ve tepkime sonrasında kimyasal yapısında bir değişiklik meydana gelmeyen maddelerdir. Katalizörün tepkime üzerinde yaptığı bu değiş...

İnhibritör

İnhibitor, inhibisyon veya engelleyici şu anlamlara gelebilir:

Kısmi gaz basıncı

Bir ideal gaz karışımında hacmi olan her gazın kendine ait bir kısmi basıncı vardır.

Gaz basıncı

Bir ideal gaz karışımında hacmi olan her gazın kendine ait bir kısmi basıncı vardır.

Tuzlar

Tuz, kimyada, bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen madde. Tuz bazdaki artı yüklü iyonla asitteki eksi yüklü iyondan meydana gelir.

Stokiyometri

Stokiyometri: (İng. Stoichiometry). Yunanca iki kelimeden türetilmiştir; stoicheion (element) ve metron (ölçüm). Kısaca element ölçüsü anlamına gelir. Kimyasal bir tepkimeye giren ve çıkan maddeler arasındaki kütlesel (bazen de hacimsel) hesaplamalarla il...

Polimeraz zincir reaksiyonu

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR: ''Polymerase chain reaction''), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir.Metod basitçe tüp içerisinde...

oksidasyon

Oksidasyon ya da yükseltgenme, elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkimedir.

polymerase chain reaction

Polimeraz zincirleme tepkimesi (Polymerase Chain Reaction - PCR), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir. Metot basitçe tüp içerisind...

inhibitör

İnhibitor, inhibisyon veya engelleyici şu anlamlara gelebilir: