Etiket: Terim

Mütekabiliyet (diplomasi)

Mütekabiliyet, ``karşılıklı olma durumu`` anlamına gelen bir kelime ve diplomatik bir terim. Devletler arası ilişkilerde maruz kalınan davranışa aynı şekilde karşılık verme prensibini tanımlar.

Harfli ifadeler

4a, 2(x – y), x2, a + b + 3c gibi ifadelere harfli ifadeler denir. 3x2y ifadesinde 3 ya da 2'ye katsayı denir.

Türkkâri

Türkkâri, Türk sanatları ve tarzı yapılan işler hakkında kullanılan bir terimdir.

Tacahül-i arif

Tecahül-i arif, edebiyatta sanat türlerinden biri, bir edebi terimdir. Bildiğini veya bilineni bilmezlikten gelerek nükte yapmak.

Matris (matematik)

Matematikte matris veya dizey, dikdörtgen bir sayılar tablosu veya daha genel bir açıklamayla, toplanabilir veya çarpılabilir soyut miktarlar tablosudur. Dizeyler daha çok doğrusal denklemleri tanımlamak, doğrusal dönüşümlerde (lineer transformasyon) çarp...

Bocalamak (denizcilik)

Boca, bir yelkencilik terimi olup, yelkenli teknenin rüzgara karşı pozisyon almasıdır. Bocalayan tekne yerinde durur, hatta çok yavaş olmak kaydıyla geriye seyir halinde olabilir.

Akut idiyopatik polinörit

Akut idiyopatik polinörit, tıp literatüründe Guillain-Barré sendromu için kullanılabilen ve bu sendromu nedensel ve etkilediği anatomik bölge açısından tanımlamaya çalışan bir terimdir.

Tecahül-i arif

Bir anlam inceliği yaratmak ya da bir nükte yapmak amacıyla bilinen bir şeyi bilmezlikten gelme sanatıdır. Tecahül-i arifin özünü oluşturan bu nükte, dört amaç için yapılmış olabilir. Neşelendirme (tenşid), uyarıda bulunma (tevbih), hayret ve şaşkınlık bi...

Schöffe

Schöffe, eski yüksek Almancada fahri hakimleri tanımlamak için kullanılan ve kökeni Latince düzenleyici anlamına gelen sceffinoya dayanan unvan. Terim günümüzde Avusturya'da Schöffensenate (Schöffen Mahkemeleri) adı altında eyalet mahkemelerinde kullanılm...

terimbilim

Terimbilim (terminoloji), genel anlamda terimler ve onların kullanımıyla ilgili bir bilim dalıdır, ki bu terimler özgül (spesifik) metinlerde geçen (basit) sözcükler veya birleşik sözcükler şeklindedir.

mütekabiliyet

Mütekabiliyet, karşılıklı olma durumu anlamına gelen bir kelime ve diplomatik bir terim. Devletler arası ilişkilerde maruz kalınan davranışa aynı şekilde karşılık verme prensibini tanımlar.

bocalama

Boca, bir yelkencilik terimi olup, yelkenli teknenin rüzgara karşı pozisyon almasıdır. Bocalayan tekne yerinde durur, hatta çok yavaş olmak kaydıyla geriye seyir halinde olabilir.

aşkınlık

Aşkınlık görülen, bilinen, yaşanılan, deneyimsel dünyanın ötesine geçerek, ya da deyiş yerindeyse üstüne çıkarak bir çeşit aşkın bir dünyayla buluşmanın ruh haliyle yazılmış sanat-edebiyat eserlerini nitelemek için kullanılan bir terim. Sanatçının kendini...

bocalamak

Boca, bir yelkencilik terimi olup, yelkenli teknenin rüzgara karşı pozisyon almasıdır. Bocalayan tekne yerinde durur, hatta çok yavaş olmak kaydıyla geriye seyir halinde olabilir.

boca

Boca, bir yelkencilik terimi olup, yelkenli teknenin rüzgara karşı pozisyon almasıdır. Bocalayan tekne yerinde durur, hatta çok yavaş olmak kaydıyla geriye seyir halinde olabilir.