Etiket: Termodinamik

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, 1968 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi`nin bir bölümü olarak eğitime başlamıştır. 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi`nin kurulmasından sonra Mühendislik-Mimarlık Fakültesi`ne b...

Kalorimetre kabı

Kalorimetre (ısı ölçer), bir nicelik olarak ısıyı ölçen aygıttır. Kalorimetri ise "ısı ölçüm bilimi" ve "ısı ölçümü" için kullanılır.

Joule-Thomson etkisi

Fizikte Joule-Thomson etkisi, veya Joule-Kelvin etkisi, her ne kadar ideal gazlarda olmasa da gerçek gazlarda gazın sabit entalpi (bu gazın ısı transferi yapmadığını gösterir) ve sıcaklık değişimi ile haciminin serbest olarak artması veya azalması anlamın...

Hal fonksiyonu

Termodinamikte, hal fonksiyonu maddenin bulunduğu hale nasıl ulaştığını değil maddenin o andaki hali ile ilgili olan bir özelliktir. Bir hal fonksiyonu sistemin denge halini açıklar.

Hal denklemi

Hal denklemi, fizik ve termodinamikte (ısıldevinge) hal değişkenleri arasındaki bir ilişkidir. Daha spesifik olarak hal denklemi belirli fiziksel koşullar altında bir maddenin halini belirten termodinamik bir denklemdir.

Adyabatik işlem

Adyabatik, Termodinamikte çalışma akışkanında ısı ve kütle kaybının veya kazancının olmadığı haldeki süreçtir. Adyabatik bir ortam oluşturabilmek için sınırlanmış alanın ısı ve kütle geçişine karşı tamamı ile yalıtılmış edilmiş olması gereklidir.

Termodinamik denge

Termodinamik denge cisimler arası net ısı transferinin sıfır olması durumudur. Termodinamik dengede bulundukları ortak bir cisim bulunan iki cisim birbirleriyle de dengededir şeklinde genişletilip Termodinamiğin sıfırıncı yasası oluşturulmuştur. Homojen b...

Temperatür

Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür.

Sıcaklık algılayıcıları

Sıcaklık algıylayıcıları iki farklı metalin birleştirilmesi ile oluşturulur. Çalışma prensibi; uygun karışım ile denetlenebilir sıcaklık-gerilim ilişkisinin ölçülmesidir. Sıcaklık algılayıcılar geniş alanlarda kullanılan aletlerden birisidir. 1700 °C`ye...

Isıl verim

Isıl verim (<math>\eta_th \,</math>), içten yanmalı motor, ısı makinası, ısı pompası gibi termodinamik çevrim gerçekleştiren makinalarda boyutsuz bir ısıl başarım ölçüsüdür. Bu makinalarda sisteme ısı <math>Q_in \,</math> verilir v...

Hava nemi ile su üretimi

Havada bulunan nemin, soğutulduktan sonra faz değiştirerek sıvı hale dönüştürülmesi ile elde edilen suyun toplanmasıdır.

Devridaim makinesi

Devridaim makinası, kelimesi kelimesine alındığında kendi kendine sonsuza dek çalışan makineleri tanımlar. Ancak daha geniş tanımı, enerji girişinden daha fazla enerji çıkışı sağlayan sistemleri kapsar.

İzobarik

İzobarik proses, basıncın sabit kaldığı, yani basınç değişiminin sıfır olduğu, termodinamik bir prosestir.