Etiket: Tibet

Coka

*Coka, Slovakya

Analjezi (Parapsikolojide)

Analjezi (analgesia) Parapsikolojik terminolojide trans haline ya da ‘değişik şuur halleri`nden birine girmiş kimi mistiklerin, yogilerin ve medyumların bu şuur hali sırasında, kimi zaman deneyimledikleri, acıya duyarsızlaşmaları, acı hissetmemeleri par...

A-mdo

Mdo-smad olarak da bilinir, Orta Asya`da Tibetlilerin yaşadığı bölgenin geleneksel üç bölümünden biri.

2006 FIFI Wild Kupası

FIFI Wild Kupası (FIFI Wild Cup) dünyada Birleşmiş Milletler tarafından tanınmadığından dolayı herhangi bir futbol organizasyonunda yer alamayan ülkelerin milli futbol takımları arasında organize edilen futbol turnuvası.

Yer'in ekseni

Yer’in ekseni veya axis mundi, dinlerde ve mitolojilerde yer ile cennet ve cehennem gibi ya da Tanrı/tanrıların ikamet ettiği yer arasındaki ilişkinin sağlandığına inanılan yer. Daha yüksek ve daha alçak alemler arasındaki seyahatler ve iletişim bu nokta...

Tatar çayı

Nogay çayı, çayın sütte kaynatılmasıyla yapılan bir içecektir.

Plaka tektoniği

Levha hareketleri veya levha tektoniği olarak da bilinir, en geniş anlamıyla litosferin yapısını ve bu yapıyı doğuran evrimi araştıran jeoloji dalıdır. Tektonik (Yunanca tekton'dan), yapısal jeoloji ile yakından ilgili fakat ondan farklı bir jeoloji disip...

Nogay çayı

Nogay çayı çayın sütte kaynatılmasıyla yapılan bir içecektir. Tatar çayı olarak da anılır.

Levitasyon

Levitasyon ya da yükselinim, insan ya da hayvan vücudunun veya özgül ağırlık olarak havadan daha ağır nesnelerin görünür herhangi bir fiziksel etkenin yardımı olmadan havaya kaldırılması, havada asılı kalması veya havada gezinmesi fenomenlerine verilen ad...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Futbol Takımı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Futbol Takımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) temsil eden ulusal futbol takımıdır. Milli Takım, KKTC'ye uygulanan uluslararası ambargonun spor müsabakalarını da içermesi sebebiyle FIFA ve UEFA gibi kurumların d...

Kokborok dil bilgisi

Kokborok, Çin-Tibet dillerinden bir Tibet dilidir. Hindistan ve Bangladeş`te konuşulur. Kokborok dil bilgisi de Kokborok dilinde konuşabilme ve yazabilmeyi sağlayan kurallar bütünüdür.