Etiket: Toprak

Toprak türleri

Kum, toz ve kilin karışması ile meydana gelen ince-toprak bu karışımın tane çapı durumuna göre isimlendirilir.

Toprağın oluşumu

Genel olarak kabul edilen bir teoriye göre Dünya Güneş'ten kopmuş ateşten bir kütle idi. Boşlukta dönerken zamanla soğuyan bu kütlenin üzeri sert bir kabuk halini almıştır. Bu sert kabuğu teşkil eden kayaların milyonlarca yıl boyunca çeşitli etkilerle ufa...

Toprağı oluşturan faktörler

Ana kayanın fiziksel parçalanması ile başlayan ayrışma, çeşitli kimyasal çözülme olayları, organik maddenin toprağa karışması ve taşıma olayları ile devam etmekte ve sonuçta çeşitli horizonlardan ibaret bir toprak profili oluşmaktadır. JENNY toprak oluşum...

Kiremit irmiği

Kiremit irmiği 4-7 mm arası kalınlıkta bir tozdur.

Jus Sanguinis

Ülkelerin Vatandaşlık Kanunlarına göre, bireylerin kendi ailelerinin veya atalarının sahip oldukları vatandaşlığa arzuları üzerine geçebilmelerini sağlayan kan bağına bağlı olarak atfedilecek bir hukuk prensibidir. (``Latince``: Jus: Hak, Sanguinis: Kan)...

Çernezyom

Çernezyom Kara toprak olarak da bilinir. Dünyanın en verimli yerli toprağıdır.Tarım için çok elverişlidirler. Orta kuşakta yarı nemli bölgelerde dağ çayırlarının altında görülür. Ülkemizde Erzurum-Kars platosunda yaygındır. Karadenizin kuzeyinde, Romanya,...

Toprak çeşitleri

Kabaca 7 çeşit toprak vardır. Topraklar ana başlıklar altında şöyle özetlenebilir.1-Taşlı topraklar; Taşlı topraklar: İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur.

Sıtabilize

Stabilize, insanların ve her türden tekerlekli araçların ulaşım amacıyla kullandığı bir yol yapı biçimidir. Ana yapısı olarak sertleştirilmiş toprak zemin üzerine orta büyüklükte çakıllı kum serilip sıkıştırılmasıyla oluşturulur.

Podzol

Podzol, iğne yapraklı ormanlarla kaplı, soğuk, nemli bölgelerin karakteristik toprağıdır. Fazla yıkandığından mâdensel tuzlar yönünden fakirdir. Rusy ve Sibirya`nın kuzeyindeki TAYGA ormanlarında geniş yer kaplar.Ülkemizde Karadeniz Bölgesinde yüksek kesi...

Hidromorfik toprak

Hidromorfik toprak, drenajın iyi olmayan bataklık ve sazlık gibi yerlerde devamlı su altında kalan bir toprak çeşididir.

Hidromorfik

Hidromorfik toprak, drenajın iyi olmayan bataklık ve sazlık gibi yerlerde devamlı su altında kalan bir toprak çeşididir.bataklıklarda ve taban suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlarda görülensulu topraklardır

Güveç (eşya)

Güveç, bazı et yemeklerini pişirmek için kullanılan geniş ağızlı özel toprak kap. Büyük, küçük, kapaklı, kapaksız türleri vardır. Sebzeleri kavurmaya ve sote yapmaya elverişlidir.

Hitit mitolojisi

kaynaksız kaynak gösterilmemiş her atıf/alıntı için şart, tek tek koysak maddede birçok kaynak göster olacaktı bu sebeple genel bir kaynaksız daha uygun gibi -->