Etiket: Trans

Şaman transı

Şaman transı, yolculuk olarak tanımlanabilse de; ilahiyata doğru açılan bir şuur deneyimi, keyfidir.

Yeraltı (Ezoterizm'de)

Yeraltı, başta Şamanist tradisyon olmak üzere birçok tradisyonda mevcut bir kavram olup, sembolik anlamıyla ölüm olayı ile bedenlerini terk edenlerin göçtükleri öte-alemi ifade etmek üzere kullanılmıştır.

Posesyon

Posesyon, bir ruhun, bir bedenle ilişki halinde olması, onu bir süreliğine hakimiyeti altına almasıdır.

Despot Dönem

Despot Dönem, ipnoz (hipnoz) ve telkine dayalı bir trans biçimini kapsayan dönemdir.

Bardo Todol

Bardo Thödol

Bardo Thödol, insan ruhunun ölüm olayından tekrar doğmasına dek içinde bulunacağı koşulları ve geçireceği bilinç hallerini ayrıntılı bir biçimde açıklayan ve ruha ölüm sonrasında geçirebileceği haller konusunda rehberlik yapan bir Tibet kitabıdır.

Analjezi (Parapsikolojide)

Analjezi (analgesia) Parapsikolojik terminolojide trans haline ya da ‘değişik şuur halleri`nden birine girmiş kimi mistiklerin, yogilerin ve medyumların bu şuur hali sırasında, kimi zaman deneyimledikleri, acıya duyarsızlaşmaları, acı hissetmemeleri par...

Abramelin yağı

``Abramelin yağı``, Paganizm`de ayin sırasında bulunulan ortama mistik bir güç kattığına inanılan abramelin adlı bitkiden hazırlanan özüttür. Pagan ayinleri sırasında transa girişi kolaylaştırdığına inanılır.

Yaşam ağacı

Yaşam ağacı kavramın kökeni tarih-öncesi denilen devirlere kadar uzanan, başta Asya şamanist gelenekleri olmak üzere, pek çok gelenekte rastlanan bir semboldür.

Teleplazma

Ektoplazma (ectoplasm), trans haline girmiş medyumların vücutlarından, özellikle ağız, burun, kulak gibi organlarından çıktığı, havada yayıldığı, bazen gözle görülebildiği ve elle dokunulabildiği ileri sürülen şekilsiz (amorf) süptil maddelere verilen add...

Manteuma

Manteuma antik çağda, transa geçen rahibelerin trans sırasında söyledikleri hikmetli sözlere verilen addır.

Ksenoglosi

Ksenoglosi (xenoglossy) kişinin bilmediği bir yabancı dilde aniden konuşabilme, yazabilme, okuyup anlayabilme yeteneğinin belirmesi paranormal fenomenine Metapsişik`te verilen addır.

Glosolali

Ksenoglosi (xenoglossy) kişinin bilmediği bir yabancı dilde aniden konuşabilme, yazabilme, okuyup anlayabilme yeteneğinin belirmesi paranormal fenomenine Metapsişik'te verilen addır. Terim 1913’te Nobel Fizyoloji-Tıp Ödülü’nü almış Fransız Fizyolog Charle...

Ektoplazmik

Ektoplazma (ectoplasm), trans haline girmiş medyumların vücutlarından, özellikle ağız, burun, kulak gibi organlarından çıktığı, havada yayıldığı, bazen gözle görülebildiği ve elle dokunulabildiği ileri sürülen şekilsiz (amorf) süptil maddelere verilen add...

Dünya ağacı

Dünya ağacı, birçok din ve mitolojide, özellikle İskandinavya, Orta Asya ve Kızılderili inançlarında yeralan kozmik düzeni gösteren bir motifdir. Dünyanın merkezinde Yer'in ekseni olarak durur.