Etiket: Troya

Akhaların

Akalar (Akhalar) (Yunanca: Ἀχαιοί, Akhaioi) Homeros'un İlyada'da (598 kez) ve Odysseia'de eski Yunan halkları için kullandığı müşterek isimdir. Diğerleri İllyada'da 138 kez kullanılan Danao'lar (Δαναοί), İlyada'da 29 kez geçen Argos'lar (Ἀργεῖοι) isimleri...

Akhalar

Akalar (Akhalar), (Yunanca:Ἀχαιοί, Akhaioi) Homeros'un İlyada'da (598 kez) ve Odysseia'de eski Yunan halkları için kullandığı müşterek isimdir. Diğerleri İllyada'da 138 kez kullanılan Danao'lar (Δανα&#959...

Truvalılar

Troya veya Truva (Hititçe: Vilusa ya da Truvisa, Yunanca: Τροία [Troia] veya Ίλιον [İlion], Latince: Troia veya Ilium) Kaz Dağı (Antik İda Dağı) eteklerinde, Çanakkale il sınırları içinde yer alan tarihî kent. Homeros tarafından yazıldığı sanılan iki manz...

Luwi

Luvi dili (Luvice veya Luwice) Anadolu’nun yerli halklarından biri olarak kabul edilen Luviler’in dili olup, Anadolu’nun en eski dillerinden biridir. Bu aynı zamanda, Hititler’in hiyeroglif yazılarında kullandıkları dildir.

Luvi dili

Luvi dili (Luvice veya Luwice) Anadolu’nun yerli halklarından biri olarak kabul edilen Luviler’in dili olup, Anadolu’nun en eski dillerinden biridir. Bu aynı zamanda, Hititler’in hiyeroglif yazılarında kullandıkları dildir.

Luvi

Luvi dili (Luvice veya Luwice) Anadolu’nun yerli halklarından biri olarak kabul edilen Luviler’in dili olup, Anadolu’nun en eski dillerinden biridir. Bu aynı zamanda, Hititler’in hiyeroglif yazılarında kullandıkları dildir.

Luvca

Luvi dili (Luvice veya Luwice) Anadolu’nun yerli halklarından biri olarak kabul edilen Luviler’in dili olup, Anadolu’nun en eski dillerinden biridir. Bu aynı zamanda, Hititler’in hiyeroglif yazılarında kullandıkları dildir.

Diomedes

Diomedes, İlyada destanındaki Akhalı kahraman. Troya Savaşı`nda Ares`i ve Afrodit`i yaralamıştır.

Polites

Polites, Yunan mitolojisinde Troya Kralı Priamos'la Hekabe'nin oğlu. Troya Savaşı'nın ilk yıllarında Akhilleus'le karşılaşan kardeşi Troilos'un yardımına koşmuştur, Gemilerin yakınında yapılan çarpışmalarda büyük yararlılıklar göstererek Ekhios'u öldürmüş...

Aineias

Aineias – (Aeneas) – Kral Ankhises ile Aphrodite’nin oğlu, Troia kahramanlarından biri Aineias, Latin Şairi Vergilius’un şaheserlerinin konusu oldu ve bu Anadolulu prens, Roma’nın milli kahramanı ve imparator Augustus’un atası sayıldı. Aineias, zaptedilen...

smyrna

Smyrna (İzmir) antik kalıntılarını diğer üç önemli özellik bir arada değerlendirildiklerinde diğer arkeolojik sitlerden ayırmaktadır. Bunlardan birincisi İzmir/Smyrna'da (daha geniş bir ifadeyle İzmir Körfezi 'nin ucunda) kentsel yerleşimin geçmişinin uzu...

Ganimedes

Ganymedes, (Latince: Ganymadus) Yunan mitolojisinde, Troya kralı Tros'un (Laomedon) oğludur. Olağanüstü güzelliği nedeniyle, tanrılar ya da kartal biçimine bürünen Zeus, (bir Girit efsanesine göre de Minos), şarap sunucusu olarak hizmet etmek üzere Ganyme...